Srpski Engish
Megatrend univerzitet Fakultet za menadžment - Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL
MegatrendER


 
23.03.2015. Aprilski ispitni rok
Prijava ispita za aprilski ispitni rok je od 30.03. do 09.04.2015. god.

Studenti koji nisu izmirili svoje finansijske obaveze po ugovoru (po ugovorenoj dinamici plaćanja) zaključno sa 31.03.2015. godine neće moći da prijave ispite u aprilskom ispitnom roku.

Studenti koji do 09.04.2015. godine isplate školarinu u celosti ostvariće popust od 20%.

Raspored ispita možete (uskoro) preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
 


Fakultet za menadžment u Zaječaru je visokoškolska ustanova osnovana 1997. godine, u sastavu Megatrend univerziteta u Beogradu i deo je sistema obrazovanja Republike Srbije. Fakultet je akreditovao studijske programe i oblasti biznisa, menadžmenta i ekonomije.

 
23.01.2015. Uverenja Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK)
Akreditacija
UVERENJE O AKREDITACIJI USTANOVE
FAKULTET ZA MENADŽMET ZAJEČAR Broj: 612-00-00066/2014-04


UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA
OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE - BIZNIS I MENADŽMENT Broj: 612-00-00066/2014-04


UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – BIZNIS I MENADŽMENT
Broj: 612-00-00066/2014-04


UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA
OSNOVNE
AKADEMSKE STUDIJE – EKONOMIJA Broj: 612-00-00066/2014-04

UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA
MASTER AKADEMSKE STUDIJE – EKONOMIJA Broj: 612-00-00066/2014-04
 
05.06.2009. Akreditacija
Akreditacija
Vodič kroz akreditovane studijske programe detaljnije

Dozvola za rad detaljnije
Dopuna dozvole za rad za Doktorske studije detaljnije

Rešenjem Privrednog suda u Zaječaru Posl. br. F/25/13 od 18.06.2013. godine izvršena je statusna promena spajanja Visoke škole za menadžment i biznis uz pripajanje Fakultetu za menadžment u Zaječaru, Megatrend univerziteta u Beogradu detaljnije

Odluka Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta o akreditaciji za
Osnovne akademske studije menadžmenta detaljnije

Odluka Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta o akreditaciji za
Master akademske studije menadžmenta detaljnije

Rešenje Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje o akreditaciji za Specijalističke akademske studije - Menadžment poslovnih informacionih sistema broj: 612-00-00135/35/2009-4 detaljnije

Odluka Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje o akreditaciji za
Doktorske studije - Menadžmenta prirodnih resursa detaljnije
 
 
Eduniversal
Fakultet za menadžmet u Zaječaru svrstan među 1000 najboljih škola menadžmenta i biznisa u Svetu detaljnije

Stroge kriterijume selekcije u Srbiji zadovoljila samo dva fakulteta detaljnije

Pročitajte pismo dekanu Fakulteta za menadžment u Zaječaru ovde

Izveštaj za 2012. godinu ovde
 
 
 
 

 

 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved