Srpski Engish
Megatrend univerzitet Fakultet za menadžment - Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL
MegatrendER


   
 


Fakultet za menadžment u Zaječaru je visokoškolska ustanova u sastavu Megatrend univerziteta u Beogradu. Fakultet pruža savremeno, kvalitetno i efikasno studiranje u oblasti poslovne ekonomije, menadžmenta i biznisa. Deo je sistema obrazovanja Republike Srbije. Dozvola za rad izdata od strane Ministarstva prosvete br. 612-00-02378/2009-04 od 17.03.2010. godine.

Na ovim stranama možete saznati više o kvalitetima koji nas izdvajaju iz domaće univerzitetske ponude kao univerzitet koji prati moderne razvojne trendove i podiže nivo obrazovanja u Srbiji na nivo svetskih standarda.


 
05.06.2009. Akreditacija
Akreditacija
Vodič kroz akreditovane studijske programe detaljnije

Dozvola za rad detaljnije
Dopuna dozvole za rad za Doktorske studije detaljnije

Rešenjem Privrednog suda u Zaječaru Posl. br. F/25/13 od 18.06.2013. godine izvršena je statusna promena spajanja Visoke škole za menadžment i biznis uz pripajanje Fakultetu za menadžment u Zaječaru, Megatrend univerziteta u Beogradu detaljnije

Odluka Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta o akreditaciji za
Osnovne akademske studije menadžmenta detaljnije

Odluka Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta o akreditaciji za
Master akademske studije menadžmenta detaljnije

Rešenje Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje o akreditaciji za Specijalističke akademske studije - Menadžment poslovnih informacionih sistema broj: 612-00-00135/35/2009-4 detaljnije

Odluka Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje o akreditaciji za
Doktorske studije - Menadžmenta prirodnih resursa detaljnije
 
 
Eduniversal
Fakultet za menadžmet u Zaječaru svrstan među 1000 najboljih škola menadžmenta i biznisa u Svetu detaljnije

Stroge kriterijume selekcije u Srbiji zadovoljila samo dva fakulteta detaljnije

Pročitajte pismo dekanu Fakulteta za menadžment u Zaječaru ovde

Izveštaj za 2012. godinu ovde
 
 
 
 

 

 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved