Srpski Engish
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Delatnost fakulteta
 

Član 3.

Fakultet ostvaruje delatnost visokog obrazovanja realizacijom osnovnih strukovnih studija, specijalističkih strukovnih studija, osnovnih akademskih studija, master akademskih studija, specijalističkih akademskih i doktorskih akademskih studija, naučnoistraživačkog rada u oblasti društveno-humanističkih nauka i druge delatnosti u cilju komercijalizacije rezultata naučno-istraživačkog rada Fakulteta, pod uslovom da se tim poslovima ne ugrožava kvalitet nastave.

Fakultet organizuje i izvodi studijske programe u skladu sa dozvolom za rad Ministarstva prosvete na osnovu registrovane delatnosti Fakulteta i odluke Senata Megatrend univerziteta.

Matičnost Fakulteta ceni se u oblasti ostvarivanja studijskih programa i naučnoistraživačkog rada, u postupku izbora nastavnika i saradnika i pri mentorstvima na doktorskim studijama.

Fakultet realizuje programe "obrazovanja tokom čitavog života", kao i druge programe stručnog usavršavanja van okvira studijskih programa, u skladu sa Zakonom i Statutom. Studijski programi realizuju se u okviru obrazovno-naučnog polja društvenohumanističkih nauka i naučnih oblasti Menadžment i biznis i Ekonomske nauke.

Delatnosti Fakulteta su:

1. visoko obrazovanje 8542
2. ostalo obrazovanje 8559
3. pomoćne obrazovne delatnosti 8560
4. delatnosti biblioteka i arhiva 9101
5. medijsko predstavljanje 7312
6. reklamiranje 731
7. organizovanje sastanaka i sajmova 8230
8. konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem 7022
9. delatnosti komunikacija i odnosa sa javnošću 7021
10. istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja 7320
11. istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama 7220
12. istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko - tehnološkim naukama 7219
13. ostale usluge informacione tehnologije 6209
14. veb portali 6312
15. izdavanje ostalih softvera 5829
16. upravljanje računarskom opremom 6203
17. obrada podataka, hosting i sl. 6311
18. računarsko programiranje 6201
19. konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije 6202
20. ostale usluge pripremanja i posluženja hrane 5629
21. delatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata 5610
22. trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama 4761
23. izdavanje časopisa i periodičnih izdanja 5814
24. izdavanje knjiga 5811
25. ostala izdavačka delatnost 5819

Fakultet za menadžment Zaječar u Visokoškolskoj jedinici izvan sedišta i bez svojstva pravnog lica Fakultetu za poslovne studije Požarevac obavlja sledeće delatnosti:

1. visoko obrazovanje 8542
2. delatnosti biblioteka i arhiva 9101
3. medijsko predstavljanje 7312
4. konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem 7022
5. delatnosti komunikacija i odnosa sa javnošću 7021
6. istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja 7320
7. istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama 7220
8. istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko - tehnološkim naukama 7219

Fakultet za potrebe svoje obrazovne i naučno-istraživačke delatnosti može da obavlja i spoljno trgovinske poslove koji se odnose na uvoz i izvoz knjiga, časopisa, brošura i drugih publikacija, kao i uvoz i izvoz naučno istraživačkih, istraživačkorazvojnih usluga, usluga pružanja i korišćenja informacija i znanja u nauci i drugih usluga u oblasti obrazovanja.

Fakultet obavlja i druge poslove koji služe obavljanju delatnosti Fakulteta upisanih u registar, kao što su seminari za informatičku obuku, kursevi stranih jezika, seminari iz oblasti menadžmenta u zdravstvu, turizmu, održivom razvoju, bankarstvu, marketingu, upravljanju ljudskim resursima, upravljanju prirodnim resursima, upravljanju projektima, upravljanju kvalitetom, upravljanju novim tehnologijama i inovacijama.

Fakultet za menadžment Zaječar u Visokoškolskoj jedinici izvan sedišta i bez svojstva pravnog lica Fakultetu za poslovne studije Požarevac može da obavlja i druge poslove koji služe obavljanju osnovne delatnosti, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa Fakulteta.
 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved