Srpski Engish
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Rukovodstvo  
 
 
Dekan
Prof. dr Dragan Mihajlović

e-mail: dragan.mihajlovic@fmz.edu.rs
Dragan Mihajlović
 
Prodekan za akademske studije i naučnoistraživački rad
Prof. dr Bojan Đorđević

e-mail: bojan.djordjevic@fmz.edu.rs
Bojan Đorđević
 
Prodekan za osnovne strukovne studije
Dr Srđan Žikić

e-mail: srdjan.zikic@fmz.edu.rs
Srđan Žikić
 
Prodekan za međunarodnu saradnju
Prof. dr Džejn Paunković

e-mail:jane.paunkovic@fmz.edu.rs
Džejn Paunković
 
Izvršni direktor
Dragan Ranđelović, profesor

e-mail: dragan.randjelovic@fmz.edu.rs
Dragan Ranđelović
 
Sekretar
Danijela Mišić, dipl. prav.

e-mail: sekretarijat@fpspo.edu.rs
 
Savetnik
Mr Nebojša Simeonović

e-mail: nebojsa.simeonovic@fmz.edu.rs
Nebojša Simeonović
 
Šef studentske službe
Olivera Marković, dipl. ecc

e-mail: olivera.markovic@fmz.edu.rs
Olivera Marković
 
Student prodekan
Marta Stojčić

e-mail: student.prodekan@fmz.edu.rs
 
Predsednik studentskog parlamenta
Milica Đorđicović

e-mail: studentski.parlament@fmz.edu.rs
 
 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved