Srpski Engish
Megatrend univerzitet Fakultet za menadžment - Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Raspored ispita
Raspored ispita

R. br. Datoteka Opis Datum
1. Raspored ispita maj a. Raspored ispita za majski ispitni rok za studente Osnovnih akademskih studija menadžmenta, za školsku 2013/2014. godinu 14.04.2014.
-

2. Raspored ispita maj s. Raspored ispita za majski ispitni rok za studente Osnovnih strukovnih studija menadžmenta i biznisa, za školsku 2013/2014. godinu 14.04.2014.
-

3. Raspored ispita april a. Raspored ispita za aprilski ispitni rok za studente Osnovnih akademskih studija menadžmenta, za školsku 2013/2014. godinu 21.03.2014.
-

4. Raspored ispita april s. Raspored ispita za aprilski ispitni rok za studente Osnovnih strukovnih studija menadžmenta i biznisa, za školsku 2013/2014. godinu 21.03.2014.
-

5. Raspored ispita - master Raspored ispita na Master akademskim studijama menadžmenta, za školsku 2013/2014. godinu 06.11.2013.
-
11.02.2014.
6. Raspored ispita - doktorske Raspored ispita na Doktorskim akademskim studijama menadžmenta, za školsku 2013/2014. godinu 17.01.2014.
-
09.04.2014.
       

 

Napomena:
Rraspored je podložan promenama.

Grupa 1
   
Copyright © 2005-2014, FMZ, all rights reserved