Srpski Engish
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Plan studija - Osnovne strukovne studije menadžmenta i biznisa
Plan studija

Ciljevi i ishod savladanog studijskog programa: Studenti Osnovnih strukovnih studija menadžmenta i biznisa osposobljavaju se da samostalno obavljaju poslove od značaja za upravljanje i razvoj ekonomskih tokova u privredi,  javnom i državnom sektoru.

Uslovi za upis: studijski program Osnovnih strukovnih studija menadžmenta i biznisa mogu upisati lica sa završenim srednjim obrazovanjem.

Lista obaveznih i izbornih predmeta: Osnovnih strukovnih studija menadžmenta i biznisa  traju tri godine i obuhvataju 20 uspešno položenih predmeta.

Stručni naziv: Završetkom Osnovnih strukovnih studija menadžmenta i biznisa  stiče se 180 ESPB bodova i stručni naziv: strukovni menadžer /bachelor (appl.)/ - u diplomi na engleskom/.

PRVA GODINA
R. Br. Obavezni predmeti Semetar Br. časova ESPB N.polaganja
1.1 Menadžment I 4+2 10 u
1.2 Ekonomija I 3+3 10 u
1.3 Matematika I 4+4 10 p
1.4 Ekonomika poslovanja II 4+3 10 p+u
1.5 Informacione tehnologije II 3+2 8 u
1.6 Poslovni engleski I II 2+2 6 p+u
1.7 Izborni predmet II 2+2 6 p
  Izborni predmeti        
  Sociologija poslovanja        
  Poslovna statistika        
Ukupno:     60  
 
 
DRUGA GODINA
R. Br. Obavezni predmeti Semestar Br. časova ESPB N.polaganja
2.1 Upravljanje prirodnim resursima III 3+2 8 p
2.2 Marketing menadžment III 3+3 8 u
2.3 Poslovni engleski II III 2+2 6 p+u
2.4 Finansijsko računovodstvo IV 4+3 10 p
2.5 Upravljanje proizvodnjom IV 4+3 10 u
2.6 Menadžment ljudskih resursa IV 3+2 8 u
2.7 Izborni predmet IV 4+2 10 u
  Izborni predmeti        
  Poslovno pravo        
  Preduzetništvo        
Ukupno:     60  
 
 
TREĆA GODINA
R. Br. Obavezni predmeti Semestar Br. časova ESPB N.polaganja
3.1 Organizacija biznisa V 3+2 10 u
3.2 Analiza poslovanja V 3+2 10 p
3.3 Upravljanje preduzećem V 4+4 10 u
3.4 Ekološki menadžment i održivi razvoj VI 4+3 10 u
3.5 Monetarne i javne finansije VI 4+4 10 u
3.6 Stručna praksa VI 0+8 10 u
Ukupno:     60  
 
 
UKUPNO:     180  

 


Napomena:
Br. časova - predavanja+vežbe
ESPB - Evropski sistem prenosa bodova
Način polaganja: p - pismeni ispit; u - usmeni ispit
 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved