Srpski Engish
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Konkursi 2015/16. god.
Konkurs
 

Upis na I godinu studija

Kandidati koji se prijavljuju za upis na Fakultet za menadžment u Zaječaru, dužni su da prilože:
- diplome i svedočanstva svih razreda srednje škole (original ili overene fotokopije),
- izvod iz knjige rođenih,
- dve fotografije formata 4,5x3,5 cm.

Redosled kandidata na rang-listi za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i rezultata sa testa sklonosti ka ekonomiji, biznisu i menadžmentu i testa motivacije.

Polazeći od postulata savremene pedagoške nauke, od ove godine se prijemni ispit na Fakultetu sprovodi u obliku pisanog rada. Njegov prvi deo predstavlja test sklonosti ka biznisu, menadžmentu i ekonomiji, a drugi deo je kratko motivaciono pismo.

Test sklonosti ka ekonomiji, biznisu i menadžmentu sadrži 10 pitanja sa po tri ponuđena odgovora, od kojih kandidat bira jedan. Za ovaj test se nije potrebno posebno pripremati, jer on ne podrazumeva prethodna ekonomska znanja, već – kao što njegov naziv govori, samo proverava skolnosti ka bavljenju ekonomijom, biznisom i menadžmentom. Test možete probati OVDE

Test motivacije predstavlja drugi deo prijemnog ispita u kome budući studenti treba da jezgrovit način, na ne više od jedne stranice, opišu koja su njihova očekivanja od studija ekonomije, biznisa i menadžmenta, kakve su im profesionalne želje posle završetka studija i zašto baš biraju ovu a ne neku drugu struku. Test traje 60 minuta.

Državljani Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu mogu upisati studije, po prethodno obavljenoj nostrifikaciji svedočanstava i diplome.

Osnovne strukovne studije - biznis i  menadžment

Osnovne  strukovne studije – biznis i menadžment traju tri godine i obuhvataju ukupno najmanje 180 ESPB bodova, po 60 ESPB bodova najmanje na svakoj godini studija.

Stručni naziv
: Završetkom osnovnih strukovnih studija – biznis i menadžment stiče se stručni naziv: strukovni menadžer.

Uslovi za upis na studijski program
: Pravo upisa u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju kandidati koji su završili četvorogodišnju ili trogodišnju srednju školu, uz obavezu polaganja testa sklonosti ka ekonomiji, biznisu i menadžmentu. Drugu i treću godinu studija mogu upisati kandidati koji su završili višu školu ili deo studija na srodnim visokoškolskim ustanovama, a na osnovu uverenja o položenim ispitima i diplome o završenoj višoj školi.

Osnovne akademske studije - biznis i  menadžment

Osnovne  akademske studije menadžmenta traju četiri godine i obuhvataju ukupno najmanje 240 ESPB bodova, po 60 ESPB bodova najmanje na svakoj godini studija.

Stručni naziv
: Završetkom osnovnih akademskih studija – biznis i menadžment, stiče se stručni naziv: diplomirani menadžer.

Uslovi za upis na studijski program
: Kao uslov za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija predviđeno je prethodno stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i obaveza polaganja prijemnog ispita, koji se sastoji od testa sklonosti ka ekonomiji, biznisu i menadžmentu i testa motivacije.

Osnovne akademske studije - ekonomija

Osnovne  akademske studije menadžmenta traju četiri godine i obuhvataju ukupno najmanje 240 ESPB bodova, po 60 ESPB bodova najmanje na svakoj godini studija.

Stručni naziv: Završetkom osnovnih akademskih studija - ekonomija stiče se stručni naziv: diplomirani ekonomista.

Uslovi za upis na studijski program: Srednje obrazovanje u četvoro-godišnjem trajanju i položen prijemni ispit u skladu sa Statutom Fakulteta za menadžment.

R. br. Datoteka Opis Datum
1. Konkurs - sep. Konkurs za upis studenata na osnovne strukovne, osnovne akademske i master studije u školskoj 2015/16. godini (septembarski upisni rok). 17.07.2015.
2. Konkurs - jun Konkurs za upis studenata na osnovne strukovne i osnovne akademske studije u školskoj 2015/16. godini (junski upisni rok). 30.04.2015.
3. Konkurs mas - jun Konkurs za upis studenata na master akademske studije u školskoj 2015/16. godini (junski upisni rok). 03.06.2015.
       

 

 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved