Srpski Engish
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Arhiva 2014 Arhiva 2007
   
 
24.12.2014. Obaveštenje
Fakultet za menadžment neće raditi od 31.12.2014. godine do 09.01.2015. godine. Prvi radni dan je ponedeljak 12.01.2015. godine.

KORISTIMO PRILIKU DA SVIM STUDENTIMA I POSETIOCIMA SAJTA ČESTITAMO NOVU GODINU I BOŽIĆ
 
24.12.2014. Dodela diploma

U utorak 30. decembra 2014. godine u 12 časova u amfiteatru Fakulteta za menadžment u Zaječaru, održaće se svečanost povodom uručenja diploma.

 
23.12.2014. Referat o oceni doktorske disertacije
Doktorska disertacija pod nazivom „Proces restrukturiranja Železnice Srbije i usklađivanje sa zakonskom regulativom Evropske Unije“, kandidata mr Biljane Matić, nalazi se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupna uvidu javnosti od 24.12.2014. god. do 24.01.2015.god. od 10 do 15 časova.
 
23.12.2014. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Jasna Radaković pod nazivom "Budžet kao računovodstvena podrška procesu planiranja i kontrole poslovne aktivnosti" dati su na uvid javnosti od 24.12.2014. do 31.12.2014. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
23.12.2014. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Ivana Mitić pod nazivom "Značaj budžetske revizije za kontrolu racionalnosti raspolaganja javnim prihodima Republike Srbije" dati su na uvid javnosti od 24.12.2014. do 31.12.2014. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
23.12.2014. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Jovice Bakića pod nazivom "Uloga menadžmenta u tranziciji Republike Srbije" dati su na uvid javnosti od 24.12.2014. do 31.12.2014. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
23.12.2014. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Aleksandra Manića pod nazivom "Uticaj motivacije zaposlenih u Komunalnoj policiji grada Zaječara na zadovoljstvo korisnika usluga" dati su na uvid javnosti od 24.12.2014. do 31.12.2014. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
23.12.2014. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Slađane Vujučić pod nazivom "Ekonomsko ekološki aspekti razvoja preduzeća „Holcim Srbija“ D.O.O." dati su na uvid javnosti od 24.12.2014. do 31.12.2014. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
23.12.2014. Izveštaj Komisije za ocenu završnog specijalističkog rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog specijalističkog rada i završni specijalistički rad  kandidata Strahinje Glavonić pod nazivom "Zakon o javnim nabavkama u funkciji suzbijanja korupcije i povećanja konkurentske prednosti" dati su na uvid javnosti od 24.12.2014. do 31.12.2014. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
14.12.2014. Odbrana master rada
Dana 24.12. 2014. god. Nikola Tiodorović braniće magistarsku tezu na temu: "Istraživanje faktora koji utiču na zadovoljstvo poslom zaposlenih u zdravstvenim organizacijama".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12.00 časova.
 
12.12.2014. Januarski ispitni rok
Prijava ispita za januarski ispitni rok je od 15. do 23.12.2014. god.


Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
01.12.2014. Decembarski (apsolventski) ispitni rok
Prijava ispita za decembarski (apsolventski) ispitni rok je od 03. do 05.12.2014. god.


Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
20.11.2014. Obaveštenje za mastere
Kolokvijum iz predmeta Upravljanje ekonomskim i privrednim razvojem održaće se 25.12.2014. godine od 10.15h u sali broj 1.

Prof. dr Dragan Mihajlović
 
19.11.2014. Termini za prijavu ispita i overu semestra u školskoj 2014/2015. god.
15.12. - 23.12.2014.god. prijava ispita za januarski ispitni rok
12.01. - 19.01.2015.god. overa semestra
06.04. - 09.04.2015.god. prijava ispita za aprilski ispitni rok
04.05. - 05.05.2015.god. prijava ispita za majski ispitni rok
25.05. - 29.05.2015.god. prijava ispita za junski ispitni rok i overa semestra
13.07. - 17.07.2015.god. prijava ispita za septembarski ispitni rok
14.09. - 15.09.2015.god. prijava ispita za oktobarski ispitni rok

Rasporede možete preuzeti ovde
 
13.11.2014. Odbrana master rada
Dana 17.11.2014. god. Goran Đenadija braniće master rad na temu: "Analiza strategija razvoja gradskih opština u Nišu".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 14.00 časova.
 
07.11.2014. Novembarski (apsolventski) ispitni rok
Prijava ispita za novembarski (apsolventski) ispitni rok je od 12. i 14.11.2014. god.


Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
06.11.2014. Obaveštenje

Fakultet za menadžment neće raditi 10. i 11. novembra 2014. godine.

 
30.10.2014. Obaveštenje
Izveštaj komisije za izbor Anđelije Plavšić u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Marketing dat je na uvid javnosti 15 dana u Sekretarijatu Fakulteta za menadžment u Zaječaru, Park šuma Kraljevica bb, počev od 31. oktobra  2014. godine, svakog radnog dana od 10.00 časova do 14.00 časova.
 
30.10.2014. Referat o oceni doktorske disertacije
Doktorska disertacija pod nazivom "Menadžment i motivacija kao uslov uspešnosti u elektronskim medijima - komparativna studija slučaja", kandidata mr Slobodana Kotlajića, nalazi se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupna uvidu javnosti od 31.10.2014. god. do 30.11.2014.god. od 10 do 15 časova.
 
13.10.2014. Obaveštenje
Izveštaj komisije za izbor Mime Bogojević u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Menadžment dat je na uvid javnosti 15 dana u Sekretarijatu Fakulteta za menadžment u Zaječaru, Park šuma Kraljevica bb, počev od 14. oktobra 2014. godine, svakog radnog dana od 10.00 časova do 14.00 časova.
 
14.10.2014. Oktobar 1 ispitni rok
Prijava ispita za oktobar 1 ispitni rok je od 15. do 17.10.2014. god.


Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
13.10.2014. Odluka o stipendiranju
Pravo na studentsku stipendiju imaju studenti Fakulteta za menadžment u Zaječaru, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog stepena, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja, koji su prema nastavnom programu Fakulteta za menadžment u Zaječaru položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu najmanje 9,80 (devet 80/100) i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.Pravo da konkurišu za stipendiju imaju studenti koji upisuju drugu, treću i četvrtu godinu studija.

Odluku u celosti možete da pročitate ovde
 
30.09.2014. Obaveštenje
Predavanja na prvoj godini osnovnih akademskih i strukovnih studija počinju 03.10.2014. od 12h
Menadžment

Predavanja na drugoj godini osnovnih akademskih i strukovnih studija počinju 01.10.2014. od 10 h
Upravljanje prirodnim resursima

Predavanja na trećoj godini osnovnih akademskih i strukovnih studija počinju 02.10.2014. od 11h
Analiza poslovanja

Predavanja na četvrtoj godini osnovnih akademskih studija počinju 01.10.2014. od 11h
Pravo i regulativa EU

Raspored za zimski semestar možete preuzeti ovde
 
29.09.2014. Obaveštenje za brucoše

Obaveštavaju se brucoši da je svečana dodela indeksa 03.10.2014. godine u 12 časova u amfiteatru Fakulteta za menadžment u Zaječaru.

 
29.09.2014. Obaveštenje o krajnjem roku studiranja
Obaveštavaju se studenti koji su OAS upisali školske 2006/07. godine i studenti koji su OSS upisali školske 2008/09. godine da im rok za završetak studija ističe 30. septembra 2014. godine. Studenti mogu na lični zahtev da produže rok za završetak studija u narednih godinu dana.

Obaveštavaju se studenti koji su OAS upisali školske 2007/08. godine i studenti koji su OSS upisali školske 2009/10. godine da im rok za završetak studija ističe 30. septembra 2015. godine.
 
28.09.2014. Novi doktor nauka
Gabrijela Popović, asistent, je nakon završenih trogodišnjih doktorskih studija sa prosečnom ocenom 10,00, na Fakultetu za menadžment u Zaječaru 13. 09. 2014. god. odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom "Višekriterijumska evaluacija projekata eksploatacije mineralnih resursa" pred komisijom u sastavu:
 1. Prof. dr Dragiša Stanujkić, vanredni profesor,
  Fakultet za menadžment u Zaječaru
 2. Prof. dr Dragan Mihajlović, redovni profesor,
  Fakultet za menadžment u Zaječaru
 3. Prof. dr Bojan Đorđević, vanredni profesor,
  Fakultet za menadžment u Zaječaru
 4. Prof. dr Goran Milovanović, redovni profesor,
  Ekonomski fakultet u Nišu
 5. Prof. dr Predrag Mimović, vanredni profesor,
  Ekonomski fakultet u Kragujevcu
i stekla zvanje doktor nauka – menadžment i biznis.
 
25.09.2014. Obaveštenje o popustu
Po Odluci Nastavno-naučnog veća Fakulteta za menadžment u Zaječaru, studenti koji su stekli uslov za upis na višu godinu studija i izvrše upis do kraja oktobra, dobijaju popust od 20% na ceo iznos školarine.

Napomena:
Popust važi do 31.10.2014. god.
 
25.09.2014. Obaveštenje
Pristup sistemu za učenje na daljinu imaju samo autorizovani korisnici, koristeći svoje naloge.

Studentima je privremeno onemogućen pristup platformi.
 
19.09.2014. Konačne rang lista
Konačne rang liste kandidata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu u septembarskom upisnom roku školske 2014/15. godine:
 • Osnovne strukovne studije biznisa i menadžmenta ovde
 • Osnovne akademske studije biznisa i menadžmenta ovde
 • Osnovne akademske studije ekonomije ovde
 
17.09.2014. Jedinstvene rang lista
Jedinstvene rang liste kandidata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu u septembarskom upisnom roku školske 2014/15. godine:
 • Osnovne strukovne studije biznisa i menadžmenta ovde
 • Osnovne akademske studije biznisa i menadžmenta ovde
 • Osnovne akademske studije ekonomije ovde
 
12.09.2014. Oktobarski ispitni rok
Prijava ispita za oktobarski ispitni rok je 15. i 16.09.2014. god.


Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
12.09.2014. Odbrana master rada
Dana 17.09.2014. god. Stanislav Pantović braniće master rad na temu: "Beneficije kao način motivisanja zaposlenih u preduzeću 'Trnava promet' Kragujevac".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12.00 časova.
 
12.09.2014. Odbrana master rada
Dana 26.09.2014. god. Sofija Nikolić braniće master rad na temu: "Mentalni modeli – uzroci ograničenja razvoja preduzeća".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 13.00 časova.
 
04.09.2014. Obaveštenje
Medjunarodni doktorat u saradnji sa Univerzitetom LUM Jean Monnet – Casamassima (BA) – Italy, CHINA THREE GORGES UNIVERSITY (CTGU) - Cina, LOUISIANA TECH UNIVERSITY – USA objavio je konkurs za upis na XXX Cycle - A.Y. 2014/2015:

http://www.lum.it/ita/p/152/announcement-and-info

Za dodatne informacije obratite se Prodekanu za Medjunarodnu saradnju profesorki Džejn Paunkovic na jane.paunkovic@fmz.edu.rs
 
04.09.2014. Odbrana doktorske disertacije
Dana 13.09.2014. god. Gabrijela Popović braniće doktorsku disertaciju na temu: "Višekriterijumska evaluacija projekata eksploatacije mineralnih resursa".
Odbrana doktorske disertacije je javna, održaće se u amfiteatru Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12.00 časova.
 
04.09.2014. Odbrana master rada
Dana 11.09.2014. god. Jelena Andrijanić braniće master rad na temu:"Uticaj nacionalne kulture na organizaciju i održivost poslovanja kompanije „Fiat“ u Kragujevcu".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12.00 časova.
 
04.09.2014. Odbrana master rada
Dana 09.09.2014. god. Radomir Vasović braniće master rad na temu: "Uticaj razvoja interneta na korišćenje ostalih medija".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12.00 časova.
 
26.08.2014. Referat o oceni magistarske teze
Referat Komisije o oceni magistarske teze i magistarska teza pod nazivom "Istraživanje faktora koji utiču na zadovoljstvo poslom zaposlenih u zdravstvenim organizacijama", kandidata Nikole Tiodorovića, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni uvidu javnosti od 25.08.2014. god. do 08.09.2014.god. od 10 do 15 časova.
 
26.08.2014. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Jelena Andrijanić pod nazivom "Uticaj nacionalne kulture na organizaciju i održivost poslovanja kompanije „Fiat“ u Kragujevcu" dati su na uvid javnosti od 25.08.2014. do 31.08.2014. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
26.08.2014. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Radomir Vasović pod nazivom "Uticaj razvoja interneta na korišćenje ostalih medija" dati su na uvid javnosti od 25.08.2014. do 31.08.2014. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
17.07.2013. Obaveštenje
Fakultet za menadžment neće raditi u periodu od 21. jula do 22. avgusta 2014. godine.

Prvi radni dan je 25. avgust 2014. godine.

Dežurna služba Fakulteta radiće u periodu 19. do 21. jula 2014. godine.
 
16.07.2014. Septembarski ispitni rok
Prijava ispita za septembarski ispitni rok je 19. - 21.07.2014. i 25. - 28.08.2014. god.


Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
14.07.2014. Konačne rang lista
Konačne rang liste kandidata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu u junskom upisnom roku školske 2014/15. godine:
 • Osnovne strukovne studije biznisa i menadžmenta ovde
 • Osnovne akademske studije biznisa i menadžmenta ovde
 • Osnovne akademske studije ekonomije ovde
 
11.07.2014. Jedinstvene rang lista
Jedinstvene rang liste kandidata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu u junskom upisnom roku školske 2014/15. godine:
 • Osnovne strukovne studije biznisa i menadžmenta ovde
 • Osnovne akademske studije biznisa i menadžmenta ovde
 • Osnovne akademske studije ekonomije ovde
 
08.07.2014. Referat o oceni doktorske disertacije
Doktorska disertacija pod nazivom "Višekriterijumska evaluacija projekata eksploatacije mineralnih resursa", kandidata Gabirjele Popović, nalazi se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupna uvidu javnosti od 14.07.2014. god. do 14.08.2014.god. od 10 do 15 časova.
 
08.07.2014. Referat o oceni doktorske disertacije
Doktorska disertacija pod nazivom "Održivi transport kao faktor održivog razvoja", kandidata mr Veljka Radičevića, nalazi se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupna uvidu javnosti od 14.07.2014. god. do 14.08.2014.god. od 10 do 15 časova.
 
08.07.2014. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Gorana Đenadije pod nazivom "Analiza strategija razvoja gradskih opština u Nišu" dati su na uvid javnosti od 14.07.2014. do 21.07.2014. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
08.07.2014. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Sofije Nikolić pod nazivom "Mentalni modeli – uzroci ograničenja razvoja preduzeća" dati su na uvid javnosti od 14.07.2014. do 21.07.2014. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
08.07.2014. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Stanislava Pantovićapod nazivom "Beneficije kao način motivisanja zaposlenih u preduzeću „Trnava promet“ Kragujevac“" dati su na uvid javnosti od 14.07.2014. do 21.07.2014. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
01.07.2014. Julski ispitni rok
Prijava ispita za julski ispitni rok je od 05. - 07.07.2014. god.


Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
20.06.2014. Obaveštenje o popustu
Po Odluci Nastavno-naučnog veća Fakulteta za menadžment u Zaječaru, studenti koji u junskom ili julskom ispitnom roku steknu uslov za upis na višu godinu studija i izvrše upis u julu ili avgustu, dobijaju popust od 20% na ceo iznos školarine.

Napomena:
Popust važi do 01.09.2014. god.
 
19.06.2014. Obaveštenje za studente Fakulteta za menadžment
Drage kolege, povodom aktuelnih medijskih objava, želimo da vas obavestimo da Fakultet funkcioniše potpuno redovno.

Sve nastavne aktivnosti na Fakultetu se održavaju po utvrđenom rasporedu i sve planirane studentske aktivnosti će biti realizovane.

Fakultet za menadžment radi po akreditovanim studijskim programima iz 2009. godine, a trenutno je u procesu reakreditacije. Diplome studenata stečene na našem Fakultetu su validne.

Profesori, saradnici, asistenti i svi zaposleni na Fakultetu će, kao i do sada, nastaviti da podržavaju studente na putu ka njihovom akademskom usavršavanju.

Uprava Univerziteta
 
18.06.2014. Dodela diploma
U subotu 21. juna 2014. godine u 12.00 časova u amfiteatru fakulteta, održaće se svečanost povodom uručenja diploma.

Diplome će uručiti prof. dr Mića Jovanović, vlasnik i osnivač Megatrend univerziteta i prof. dr Vladan Kutlešić, v.d. rektora Megatrend univerziteta.
 
18.06.2014. Novi doktor nauka
U utorak 17. juna 2014. godine, na Tehničkom fakultetu u Boru odbranila je doktorsku disertaciju mr Miroslava Marić, predavač na Fakultetu za menadžment u Zaječaru na temu: "Mogućnosti korišćenja nekih divljih i kultivisanih biljaka za remedijaciju zemljišta", i time stekla zvanje doktora tehničkih nauka za oblast tehnološko inženjerstvo.

Mentor je bio dr Milan Antonijević, redovni profesor, dekan Tehničkog fakulteta u Boru.
 
09.06.2014. Obaveštenje

Platforma E-learning je ponovo u funkciji. Možete pristupiti ovde

 
 
04.06.2014. Obaveštenje

Platforma E-learning trenutno nije u funkciji zbog tehničkih razloga.

 
02.06.2014. Održan je 4. Međunarodni Simpozijum o upravljanju prirodnim resursima
Na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, u subotu 31.05.2014. godine održan je 4. Međunarodni Simpozijum o upravljanju prirodnim resursima. Tema ovogodišnjeg naučnog simpozijuma bila je „Održivi razvoj i zelena ekonomija u zemljama tranzicije – izazovi i perspektive“. Simpozijum je svečano otvorio prof.dr Dragan Mihajlović, predsednik organizacionog odbora i dekan fakulteta, koji je tom prilikom održao i uvodno predavanje o značaju efikasnog upravljanja prirodnim resursima u zemljama tranzicije. U okviru uvodnog dela simpozijuma, prof. dr Svetislav Milenković sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu izložio je svoj referat na temu „Izazovi novog menadžmenta prirodnih resursa“. Učesnike skupa pozdravila je i prof.dr Biserka Dimiskoska sa Univerziteta Kirilo i Metodije iz Skoplja, Makedonija. U okviru tri organizovane sesije, na simpozijumu je prezentovano 42 naučna referata autora iz Srbije, Makedonije, BiH, Bugarske, Ukrajine i Italije.

   
 
27.05.2014. Termini za prijavu ispita u školskoj 2013/2014. god.

05. - 07.07.2014. god. prijava ispita za julski ispitni rok
19. - 21.07.2014. i 25. - 28.08.2014. god. prijava ispita za septembarski ispitni rok
15.09. - 16.09.2014. god. prijava ispita za oktobarski ispitni rok

Rasporede možete preuzeti ovde

 
27.05.2014. Odbrana doktorske disertacije
Dana 04.06. 2014 god., mr Zoran Simonović braniće doktorsku disertaciju na temu: "Savremeni koncept upravljanja agrarom Srbije u uslovima tranzicije".
Odbrana doktorske disertacije je javna, održaće se u amfiteatru Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 13.00 časova.
 
27.05.2014. Odbrana master rada
Dana 12.06.2014. god. Bojan Prodović braniće master rad na temu: "Obrazovanje za održivi razvoj u visoko-školskim ustanovama u Srbiji".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12.00 časova.
 
23.05.2014. Odbrana magistarske teze
Dana 28.05.2014. god. Daniela Bogdanović braniće magistarsku tezu na temu: "Linearno programiranje prihoda Narodnog univerziteta Niš".
Odbrana magistarske teze je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 13.00 časova.
 
23.05.2014. Odbrana master rada
Dana 27.05.2014. god. Marija Marković braniće master rad na temu: "Računovodstveni aspekt upravljanja privrednim društvima".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 11.00 časova.
 
20.05.2014. POMOĆ POPLAVLJENOM STANOVNIŠTVU

Na inicijativu Studentskog parlamenta, Fakultet za menadžment je u ponedeljak 19. maja preko Crvenog krsta u Zaječaru dostavio pomoć postradalom stanovništvu od poplava u vidu namirnica, vode i sredstava za higijenu.
Zaposleni na fakultetu će se odreći po jedne dnevnice i taj iznos će biti uplaćen na namenski račun Vlade Republike Srbije za postradala područja.

   
 
19.05.2014. Važno obaveštenje
Predavanja i vežbe na Fakultetu za menadžment u Zaječaru se održavaju po normalnom rasporedu.


Pozivamo sve studente i zaposlene, koji su u mogućnosti, da donesu potrebnu pomoć za postradale u poplavi. Trenutno je najpotrebnija hrana za bebe, konzervirana hrana, sredstava za higijenu...

Prikupljanje pomoći se vrši u prostorijama fakulteta od 10 do 14h. Osobe za kontakt su Aleksandra Cvetković 0638603415 i Biljana Stefanović 0607337566 (ispred studentskog parlamenta).
 
19.05.2014. DANI OTVORENIH VRATA FAKULTETA
U sredu i četvrtak 14. i 15. maja, fakultet je organizovao tradicionalnu manifestaciju "Dani otvorenih vrata fakulteta".
Gosti fakulteta bili maturanti srednjih škola iz Zaječara i Knjaževca. Tom prilikom srednjoškolcima je prikazan film o Megatrend univerzitetu, koji ove godine slavi 25 godina uspešnog obrazovanja. Pored toga, maturantima su predstavljeni studijski programi. Takođe su obišli slušaone, biblioteku, računarsku labaratoriju, studentski klub i ostale sadržaje na osnovu čega su mogli da vide kakvi ih uslovi studiranja očekuju ukoliko se budu opredelili za studije na ovom fakultetu.
Maturantima se obratio prof. dr Dragan Mihajlović, dekan fakulteta, koji je detaljno govorio o studijskim programima i uslovima studiranja na fakultetu.
 
12.05.2014. DANI OTVORENIH VRATA 14 - 15.05. 2014 od 13 h 
09.05.2014. Junski ispitni rok i overa semestra
Prijava ispita za junski ispitni rok i overa semestra su od 26. - 29.05.2014. god.


Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
17.04.2014. Obaveštenje za studente treće godine strukovnih studija
Studenti treće godine strukovnih studija treba da obave stručnu praksu kod poslodavca koga sami izaberu u trajanju od 22 radna dana do juna 2014. godine. Detaljnije ovde

Dnevnik strucne prakse za 2014. god. možete preuzeti ovde ili na stranici Korisno
 
16.04.2014. Odbrana doktorske disertacije
Dana 17.04. 2014 god., mr Boban Milošević braniće doktorsku disertaciju na temu: "Profesionalizacija menadžmenta – uslov unapređenja kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja”.
Odbrana doktorske disertacije je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 13.00 časova.
 
16.04.2014. Referat o oceni master rada
Referat o oceni master rada pod nazivom "Računovodstveni aspekt upravljanja privrednim društvima", kandidata Marije Marković, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni uvidu javnosti od 16.04.2014. god. do 23.04.2014. god. od 10 do 15 časova.
 
16.04.2014. Referat o oceni master rada
Referat o oceni master rada pod nazivom "Obrazovanje za održivi razvoj u visoko-školskim ustanovama u Srbiji“, kandidata Bojana Prodovića, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni uvidu javnosti od 16.04.2014. god. do 23.04.2014. god. od 10 do 15 časova.
 
16.04.2014. Referat o oceni magistarske teze
Referat o oceni magistarske teze pod nazivom "Linearno programiranje prihoda Narodnog univerziteta Niš", kao i sama magistarska teza,  kandidata Daniele Bogdanović, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni uvidu javnosti od 16.04.2014. god. do 01.05.2014. god. od 10 do 15 časova.
 
16.04.2014. Izveštaj o oceni doktorske disertacije
Doktorska disertacija kao i izveštaj o oceni doktorske disertacije pod nazivom "Savremeni koncept upravljanja agrarom Srbije u uslovima tranzicije", kandidata mr Zorana Simonovića, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni uvidu javnosti od 16.04.2014. god. do 16.05.2014. god. od 10 do 15 časova.
 
14.04.2014. Obaveštenje o neradnim danima

Uskrsnji praznik se praznuje od 18. do 21. aprila 2014. godine. Prvi radni dan je 22. april 2014. godine.

Prvomajski praznik se obeležava 1. i 2. maja 2014. godine. Prvi radni dan je 5. maj 2014.godine.

 
14.04.2014. Majski ispitni rok
Prijava za majski ispitni rok je od 17.04. - 08.05.2014. god.


Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
03.04.2014. Obaveštenje za studente četvrte godine OAS
Obaveštavaju se studenti IV godine OAS Menadžmenta, da će se kolokvijum iz predmeta MIS održati 28.4.2014. godine sa početkom u 10h. Studenti koji zbog obaveza ne mogu prisustvovati kolokvijumu u pomenutom terminu, isti mogu polagati 05.5.2014. godine sa početkom u 13h.
Predmetni nastavnik
Dr Saša Ivanov, docent
 
03.04.2014. Odbrana magistarske teze
Dana 24.04. 2014. god. Ljiljana Đorđević  braniće magistarsku tezu na temu: "Teorije motivacije i nihova opravdana primenljivost u uslovima ekonomije tranzicije".
Odbrana magistarske teze je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12.00 časova.
 
21.03.2014. Aprilski ispitni rok
Prijava za aprilski ispitni rok je od 18.02. do 01.04.2014. god.


Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
17.03.2014. Obaveštenje za studente četvrte godine OAS
Nastava iz predmeta Menadžerski informacioni sistemi koja je planirana za 24.3.2014. u 10.00h zbog obaveza predmetnog nastavnika počeće u 08.30h.
 
14.03.2014. Odbrana master rada
Dana 18.03.2014. god. Dragan Rupar braniće master rad na temu: "Ekonomsko-ekološki aspekti poslovanja JKP „Naissus“- Niš".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 11.30 časova.
 
13.03.2014. PREDAVANJE NJEGOVE EKSELENCIJE GOSPODINA SAMUEL SAMSONA
Alžir

U petak 14. marta 2014. godine u 11.30 časova, Fakultet za menadžment posetiće Njegova Ekselencija Samuel Samson, ambasador Republike Indonezije i održaće predavanje na temu:

 • 60. godina diplomatskih i biletarnih odnosa Beograd – Džakarta.
 
12.03.2013. Obaveštenje
Kolokvijumi iz predmeta Informacione tehnologije biće održani:
 • 26.03.2014. god. (I kolokvijum)
 • 16.04.2014. god. (II kolokvijum)
 • 14.05.2014. god. (III Kolokvijum)
Prof. dr Stanujkić Dragiša
 
24.02.2014. Martovski (apsolventski) ispitni rok
Prijava za martovski (apsolventski) ispitni rok je od 18.02. do 06.03.2014. god.


Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
24.02.2013. Obaveštenje
Timočki omladinski centar – TOC poziva studente sa teritorije zaječarskog okruga da se prijave za učešće u projektu „Karijerno vođenje mladih, zapošljavanje, umrežavanje preduzetnika i razmena”. Kao što i sam naziv kaže glavni cilj projekta je da poboljša karijerno vođenje mladih, promoviše omladinsko preduzetništvo i poboljša prekograničnu saradnju mladih, edukativnog i biznis sektora. Ceo

Detaljnije informacije pročitajte ovde
Poziv za prijave preuzmite ovde

Za sve dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate kancelariju TOC-a na telefon 019 441091 ili e-mail office@toc.rs
 
14.02.2013. Obaveštenje

Povodom Dana državnosti, Fakultet neće raditi u ponedeljak 17.02.2014.

 
14.02.2014. Termini za prijavu ispita u školskoj 2013/2014. god.

18.02. - 06.03.2014. god. prijava ispita za martovski ispitni rok (apsolventski)
18.02. - 01.04.2014. god. prijava ispita za aprilski ispitni rok
24.03. - 01.04.2014. god. prijava ispita za aprilski ispitni rok (apsolventski)
17.04. - 08.05.2014. god. prijava ispita za majski ispitni rok (apsolventski)
17.04. - 29.05.2014. god. prijava ispita za junski ispitni rok
26.05. - 29.05.2014. god. prijava ispita za junski ispitni rok (apsolventski)
15.07. - 20.07.2014. god. prijava ispita za septembarski ispitni rok
13.09. - 16.09.2014. god. prijava ispita za oktobarski ispitni rok

Rasporede možete preuzeti ovde

 
05.02.2014. Odbrana doktorske disertacije
Dana 11.02. 2014 god., mr Dragana Simić braniće doktorsku disertaciju na temu: "Uloga upravljanja ljudskim resursima u procesu kontrole javnih prihoda".
Odbrana doktorske disertacije je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 14.00 časova.
 
31.01.2014. Produžetak roka studiranja na master studijama
Studenti upisani na Master studije Fakulteta za menadžment u Zaječaru, koji iste nisu završili u predviđenom roku od 3 godine, mogu u skladu sa čl. 94 Zakona o Visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 76/2005, 97/2008, 44/2010), podneti Zahtev za produžetak roka studiranja, najduže za 6 meseci.

Detaljnije
 
31.01.2014. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Dragana Rupara pod nazivom "Ekonomsko-ekološki aspekti poslovanja JKP „Naissus“" dati su na uvid javnosti od 29.01.2014. do 04.02.2014. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
31.01.2014. Odbrana doktorske disertacije
Odbrana doktorske disertacije pod nazivom: "rofesionalizacija menadžmenta – uslov unapređenja kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja", kandidata mr Boban Miloševića, zakazana za 06.02.2014. godine u 12 časova, odlaže se do daljnjeg zbog opravdane sprečenosti mentora.
 
31.01.2014. Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze
Referat Komisije o oceni magistarske teze i magistraska teza pod nazivom "Teorije motivacije i njihova opravdana primenljivost u uslovima ekonomije tranzicije", kandidata Ljiljane Đorđević, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni uvidu javnosti od 30.01.2014. god. do 13.02.2014. god. od 10 do 15 časova.
 
 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved