Srpski Engish
   
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Aktuelno Aktuelno

 


BESPLATAN UPIS
BESPLATNA PRVA GODINA STUDIJA

K O N K U R S


ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH I AKADEMSKIH STUDIJA,
školske 2015/16. godine


------------------------------------------------------------------------------------

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
školska 2015/16. godine


 

22.12.2015. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Biljane Jovanović pod nazivom "INTEGRACIJA ŽIVOTNIH CIKLUSA NOVIH TEHNOLOGIJA I PROIZVODA- USLOV ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJE" dati su na uvid javnosti u roku od 7 dana u Biblioteci Fakulteta od 22.12.2015. do 29.12.2015. Park šuma Kraljevica bb Zaječar svakog radnog dana od 9 do 15 časova. Obaveštenje možete preuzeti ovde
 
21.12.2015. Odbrana master rada
Dana 29.12.2015. god. DRAGANA PAVLOVIĆ braniće master rad na temu:

"MOTIVACIJA KAO FAKTOR USPEŠNOG UPRAVLJANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI “PČELICA”".

Odbrana master rada je javna, održaće se u sali biblioteke Fakulteta za menadžment u Zaječaru na adresi Park Šuma Kraljevica b.b, sa početkom u 13 časova. Obaveštenje možete preuzeti ovde
 
08.12.2015. Odbrana master rada
Dana 15.12.2015. god. Svjetlana Ivković braniće master rad na temu:

"Studija izvodljivosti projekta eksploatacije mrkog uglja ležišta "Melnica" ".

Odbrana master rada je javna, održaće se u kabinetu S4 Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12 časova.
 
01.12.2015. Odbrana master rada
Dana 09.12.2015. god. Gordana Živanović braniće master rad na temu:

"Unapređenje sistema upravljanja medicinskim otpadom na lokalu sa ciljem primene principa održivog razvoja".

Odbrana master rada je javna, održaće se u kabinetu S1 Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 13 časova.
 
30.11.2015. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Jasmine Takov pod nazivom "Efekti povećanja stope PDV-a i uticaj na budžetski prihod" dati su na uvid javnosti u roku od 7 dana u Biblioteci Fakulteta od 30.11.2015. do 07.12.2015. Park šuma Kraljevica bb Zaječar svakog radnog dana od 9 do 15 časova. Obaveštenje možete preuzeti ovde
 
30.11.2015. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Dragane Pavlović pod nazivom "MOTIVACIJA KAO FAKTOR USPEŠNOG UPRAVLJANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "PČELICA"" dati su na uvid javnosti u roku od 7 dana u Biblioteci Fakulteta od 30.11.2015. do 07.12.2015. Park šuma Kraljevica bb Zaječar svakog radnog dana od 9 do 15 časova. Obaveštenje možete preuzeti ovde
 
30.11.2015. Obaveštenje
Izveštaj komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbora:

- Bojane Živković , dipl. ekonomiste mastera u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Menadžment i biznis na Fakultetu za menadžment u Zaječaru

dat je na uvid javnosti 30 dana u Sekretarijatu Fakulteta za menadžment u Zaječaru, Park Šuma Kraljevica bb, počev od 30. 11. 2015. godine, svakog radnog dana od 10.00 časova do 14.00 časova.
 
18.11.2015. Obaveštenje
Dana 25.11. 2015 god., mr Veljko Radičević braniće doktorsku disertaciju na temu: "Održivi transport kao faktor održivog razvoja".
Odbrana doktorske disertacije je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12.30 časova.
 
17.11.2015. Obaveštenje
Odbrana master rada pod nazivom "VODNI RESURSI ZAJEČARA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA", kandidata Miloša Trajkovića, koja je zakazana za 18.11.2015. god. pomera se za 20.11.2015. sa početkom u 12 časova.
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru.
 
 
05.11.2015. Prijava ispita novembarski apsolventski ispitni rok školska 2015/2016. god


Prijava ispita za apsolvente u novembarskom apsolventskom roku u školskoj 2015/2016. god je 12. i 13. novembra 2015. godine.

 

Fakultet za menadžment Zaječar
O B A V E Š T E NJ E

Termini za prijavu ispita u školskoj 2015/2016. god.

12.11.-13.11.2015.god. PRIJAVA ISPITA ZA NOVEMBARSKI ISPITNI ROK(apsolventski rok)
10.12.-11.12.2015.god. PRIJAVA ISPITA ZA DECEMBARSKI ISPITNI ROK(apsolventski rok)
21.12.- 30.12.2015.god. PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK
11.01.-14.01.2016.god. overa semestra
03.03.-04.03.2016.god. PRIJAVA ISPITA ZA MARTOVSKI ISPITNI ROK
04.04.-08.04.2016.god. PRIJAVA ISPITA ZA APRILSKI ISPITNI ROK
03.05.-05.05.2016.god. PRIJAVA ISPITA ZA MAJSKI ISPITNI ROK
23.05.-27.05.2016.god. PRIJAVA ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK i overa semestra
27.06.-29.06.2016.god. PRIJAVA ISPITA ZA JULSKI ISPITNI ROK
13.07.-15.07.2016.god. PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
12.09.-13.09.2016.god. PRIJAVA ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK

 
02.11.2015. Obaveštenje o neradnim danima

OBAVEŠTAVAMO VAS DA FAKULTET NEĆE RADITI 09.,10. i 11. NOVEMBRA 2015. GODINE POVODOM DANA PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU.

 
30.10.2015. Obaveštenje
Odbrana master rada pod nazivom "VODNI RESURSI ZAJEČARA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA", kandidata Miloša Trajkovića, koja je zakazana za 10.11.2015. god. pomera se za 18.11.2015. sa početkom u 12 časova.
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru.
 
 
28.10.2015. Obaveštenje
Dana 06.11.2015. god. Goran Stanković braniće magistarsku tezu na temu: "MONETARNA POLITIKA U FUNKCIJI UBLAŽAVANJA SVETSKE EKONOMSKE KRIZE NA PRIVREDU SRBIJE".
Odbrana magistarske teze je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 13 časova.
 
27.10.2015. Odbrana master rada
Aleksandar Miljković braniće master rad na temu: "Uticaj superiorne ponude preduzeća na satisfakciju i lojalnost potrošača".
Odbrana master rada je javna, održaće se u četvrtak 29.10.2015. godine, u 14, 00 časova,u prostorijama FMZ VŠJ FPS Požarevac.
 
23.10.2015. Odbrana master rada
Dana 10.11.2015. god. Miloš Trajković braniće master rad na temu: "VODNI RESURSI ZAJEČARA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 13 časova.
 
20.10.2015. Obaveštenje za vanredni oktobarski ispitni rok


STUDENT U VANREDNOM OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU MOŽE PRIJAVITI SAMO JEDAN ISPIT

PRIJAVA ISPITA ZA VANREDNI OKTOBARSKI ISPITNI ROK 26.10. i 27.10.2015.GOD.

ISPITI ĆE BITI ODRŽANI 30.10.i 31.10.2015.GOD.
 
19.10.2015. Obaveštenje o polagajnu diferencijalnih ispita za upis na master studije
Polaganje diferencijalnih ispita za upis na Master akademske studije ekonomije, Fakulteta za menadžment u Zaječaru, održaće se 23.10.2015. godine na Fakultetu za menadžment u Zaječaru i to u sledećim terminima:

- Ekonomija 23.10. u 12č

- Međunarodna ekonomija 23.10. u 13č

 
05.10.2015. Lista tema diplomskih radova školska - 2015/2016. god.
Objedinjenu listu tema završnih radova za školsku 2015/16. godinu. možete pogledati ovde

 
02.10.2015. Referat o izboru u zvanje
REFERAT KOMISIJE za izbor dr Srđana Žikića , docenta, sa Fakulteta za menadžment u Zaječaru u zvanje vanrednog profesora nalazi se u prostorijama Poslediplomske službe Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni uvidu javnosti u periodu od 02.10.2015., do 02.11.2015. godine, od 9 do 15č, svakog radnog dana.
 
02.10.2015. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Gordane Živanović pod nazivom "Unapređenje sistema upravljanja medicinskim otpadom na lokalu sa ciljem primene principa održivog razvoja" dati su na uvid javnosti od 02.10.2015. do 09.10.2015. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
02.10.2015. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Svjetlane Ivković pod nazivom "Studija izvodljivosti projekta eksploatacije mrkog uglja ležišta "Melnica"" dati su na uvid javnosti od 02.10.2015. do 09.10.2015. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
24.09.2015. Termini za prijavu ispita u školskoj 2014/2015. god.
06.10. - 07.10.2015.god. prijava ispita za oktobar 2 ispitni rok
14.10. - 15.10.2015.god. prijava ispita za oktobar 3 ispitni rok

Rasporede možete preuzeti ovde
 
17.09.2015. Konačne rang liste
Konačne rang liste kandidata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu u septembarskom upisnom roku školske 2015/16. godine:
 • Osnovne strukovne studije biznisa i menadžmenta ovde
 • Osnovne akademske studije biznisa i menadžmenta ovde
 • Osnovne akademske studije ekonomije ovde
 
17.09.2015. Odbrana master rada
Dana 06.10.2015. god. Predrag Miladinović braniće master rad na temu: ,,Finansiranje investicionih projekata u banjskom turizmu Republike Srbije“.
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 13 časova.
 
16.09.2015. Odbrana doktorske disertacije
Dana 24.09. 2015 god., mr Sanja Marković braniće doktorsku disertaciju na temu: "Društvena odgovornost kao faktor uspešnog upravljanja preduzećima u Srbiji".
Odbrana doktorske disertacije je javna, održaće se u amfiteatru Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12.00 časova.
 
16.09.2015. Odbrana master rada
Dana 22.09.2015. god. Milica Božović braniće master rad na temu: "Uloga i značaj poljoprivrednog savetodavstva u održivom razvoju poljoprivrede Srbije".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12 časova.
 
14.09.2015. Jedinstvene rang liste
Jedinstvene rang liste kandidata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu u septembarskom upisnom roku školske 2015/16. godine:
 • Osnovne strukovne studije biznisa i menadžmenta ovde
 • Osnovne akademske studije biznisa i menadžmenta ovde
 • Osnovne akademske studije ekonomije ovde
 
10.09.2015. Odbrana specijalističkog rada
Dana 14.08.2015. god. Viktor Gligorovski braniće specijalistički rad na temu: "Mogućnosti za unapređenje rada korisničkog servisa kompanije Telekom Srbija a.d.".
Odbrana specijalističkog rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 14.00 časova.
 
04.09.2015. Oktobarski ispitni rok
Prijava ispita za oktobarski ispitni rok je 14. i 15.09.2015. god.


Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
27.08.2015. Obaveštenje o popustu
Odobren je popust od 20% na osnovnu školarinu za sve studente koji su stekli uslov za upis u višu godinu studija.
 
17.07.2013. Obaveštenje o neradnim danima
Fakultet za menadžment, zbog kolektivnog godišnjeg odmora, neće raditi u periodu od 20. jula do 21. avgusta 2015. godine.

Prvi radni dan je 24. avgust 2015. godine.
 
10.07.2015. Septembarski ispitni rok
Prijava ispita za septembarski ispitni rok je 16. i 17.07.2015. god.


Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
09.07.2015. Konačne rang liste
Konačne rang liste kandidata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu u junskom upisnom roku školske 2015/16. godine:
 • Osnovne strukovne studije biznisa i menadžmenta ovde
 • Osnovne akademske studije biznisa i menadžmenta ovde
 • Osnovne akademske studije ekonomije ovde
 
08.07.2015. Obaveštenje o popustu
Odobren je popust od 20% na osnovnu školarinu za studente koji su stekli uslov za upis u višu godinu sa julskim ispitnim rokom. Ovaj popust važi do 24.08.2015.god. 
 
07.07.2015. Jedinstvene rang liste
Jedinstvene rang liste kandidata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu u junskom upisnom roku školske 2015/16. godine:
 • Osnovne strukovne studije biznisa i menadžmenta ovde
 • Osnovne akademske studije biznisa i menadžmenta ovde
 • Osnovne akademske studije ekonomije ovde
 
07.07.2015. Obaveštenje o prijemnom ispitu
Obaveštavamo buduće studente da sve visokoškolske institucije Univerziteta "Džon Nezbit" (Megatrend univerziteta) priznaju polozen prijemni ispit sa srodnih fakulteta drugih univerziteta u Republici Srbiji.

Radi priznavanja polozenog prijemnog ispita na drugim fakultetima, neophodno je, uz ostalu dokumentaciju, priložiti i Potvrdu o položenom prijemnom ispitu, uz pisanu molbu za priznavanje prijemnog ispita.

Rektorat Unuverziteta "Džon Nezbit"
(Megatrend unuverziteta)
 
07.07.2015. Izveštaj o oceni doktorske disertacije
Doktorska disertacija kao i Izveštaj o oceni doktorske disertacije pod nazivom "Obrazovanje kadrova u oblasti saobraćaja u funkciji održivog razvoja", kandidata mr Marije Ilievske Kostadinović, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni uvidu javnosti od 08.07.2015. god. do 08.08.2015.god. od 10 do 15 časova.
 
07.07.2015. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Predraga Miladinovića pod nazivom "Finansiranje investicionih projekata u banjskom turizmu Republike Srbije" dati su na uvid javnosti od 08.07.2015. do 15.07.2015. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
07.07.2015. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Milice Božović pod nazivom "Uloga i značaj poljoprivrednog savetodavstva u održivom razvoju poljoprivrede Srbije" dati su na uvid javnosti od 08.07.2015. do 15.07.2015. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
07.07.2015. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Aleksandre Pavlović pod nazivom "Uloga i značaj marketinga u unapređenju efikasnosti upravljanja bio otpadom u Nišu" dati su na uvid javnosti od 08.07.2015. do 15.07.2015. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
07.07.2015. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Miloša Trajkovića pod nazivom "Vodni resursi Zaječara u funkciji održivog razvoja" dati su na uvid javnosti od 08.07.2015. do 15.07.2015. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
07.07.2015. Izveštaj Komisije za ocenu specijalističkog rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog specijalističkog rada i završni specijalistički rad kandidata Viktora Gligorovskog pod nazivom "Mogućnosti za unapređenje rada  korisničkog servisa kompanije Telekom Srbija a.d." dati su na uvid javnosti od 08.07.2015. do 15.07.2015. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
25.06.2015. Izveštaj komisije za reizbor
Izveštaj komisije za reizbor:
 • Dr Dragana Kostića u zvanje docenta za užu naučnu oblast Ekonomske nauke za OAS i OSS, na Fakultetu za menadžment Zaječar, Univerziteta „Džon Nezbit“ Beograd.
dat je na uvid javnosti 30 dana u sekretarijatu Fakulteta za menadžment u Zaječaru, Park Šuma Kraljevica bb, počev od 25. 06. 2015. godine, svakog radnog dana od 10.00 časova do 14.00 časova.
 
23.06.2015. Julski ispitni rok
Prijava ispita za julski ispitni rok je 29. i 30.06.2015. god.


Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
22.06.2015. Referat o oceni magistarske teze
Referat o oceni magistarske teze i magistraska teza pod nazivom "Primena menadžmenta znanja u preduzeću", kandidata Jelene Todorovske, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni uvidu javnosti od 22.06.2015. god. do 07.07.2015. god. od 10 do 15 časova.
 
22.06.2015. Referat o oceni magistarske teze
Referat o oceni magistarske teze i magistraska teza pod nazivom "Monetarna politika u funkciji ublažavanja uticaja svetske ekonomske krize na privredu Srbije", kandidata Gorana Stankovića, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni uvidu javnosti od 22.06.2015. god. do 07.07.2015. god. od 10 do 15 časova.
 
22.06.2015. Izveštaj o oceni doktorske disertacije
Doktorska disertacija kao i Izveštaj o oceni doktorske disertacije pod nazivom "Društvena odgovornost kao faktor uspešnog upravljanja preduzećima u Srbiji", kandidata mr Sanje Marković, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni uvidu javnosti od 22.06.2015. god. do 22.07.2015. god. od 10 do 15 časova.
 
22.06.2015. Izveštaji komisije za zasnivanje radnog odnosa i reizbora
Izveštaji komisije za zasnivanje radnog odnosa i reizbora:
 • Mr Andrijane Petrović u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Menadžment i biznis – Menadžment za OAS i OSS
 • Dipl. menadžer Gordana Colović u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu Ekonomske nauke – Ekonomija za OAS i OSS
 • Dipl. inž. informatike Jovana Vetovića u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Računarske nauke – Informacione tehnologije za OAS i OSS
 • Dpl. ekonomiste Mirka Šobota  u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Ekonomske nauke – Analiza poslovanja i Računovodstvo za OAS i OSS.
dati su na uvid javnosti 30 dana u sekretarijatu Fakulteta za menadžment u Zaječaru, Park Šuma Kraljevica bb, počev od 22. 06. 2015. godine, svakog radnog dana od 10.00 časova do 14.00 časova.
 
19.11.2014. Termini za prijavu ispita i overu semestra u školskoj 2014/2015. god.
15.12. - 23.12.2014.god. prijava ispita za januarski ispitni rok
12.01. - 19.01.2015.god. overa semestra
30.03. - 09.04.2015.god. prijava ispita za aprilski ispitni rok
04.05. - 05.05.2015.god. prijava ispita za majski ispitni rok
25.05. - 29.05.2015.god. prijava ispita za junski ispitni rok i overa semestra
16.07. - 17.07.2015.god. prijava ispita za septembarski ispitni rok
14.09. - 15.09.2015.god. prijava ispita za oktobarski ispitni rok

Rasporede možete preuzeti ovde
 
 
29.09.2014. Obaveštenje o krajnjem roku studiranja
Obaveštavaju se studenti koji su OAS upisali školske 2006/07. godine i studenti koji su OSS upisali školske 2008/09. godine da im rok za završetak studija ističe 30. septembra 2014. godine. Studenti mogu na lični zahtev da produže rok za završetak studija u narednih godinu dana.

Obaveštavaju se studenti koji su OAS upisali školske 2007/08. godine i studenti koji su OSS upisali školske 2009/10. godine da im rok za završetak studija ističe 30. septembra 2015. godine.
 
05.04.2013. Važno obaveštenje za studente doktorskih studija menadžmenta
Odlukom Senata, izmenom Pravilnika o doktorskim studijama (Izmenjeni Pravilnik o doktorskim studijama nalazi se na sajtu Megatrend univerziteta) omogućeno je studentima doktorskih studija da podnesu prethodnu prijavu teme doktorske disertacije već na početku doktorskih studija, odnosno pre nego što polože sve ispite.
 
11.02.2011. Obaveštenje o krajnjem roku studiranja
Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 97/08 i 44/10) članom 123, regulisano je da studenti upisani na osnovne studije i na studije na Višim školama do stupanja na snagu ovog Zakona mogu da završe studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija najkasnije do kraja školske 2013/2014.godine.

Studenti upisani na magistarske studije do stupanja na snagu ovog Zakona imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2013/2014. godine.

Studenti upisani na doktorske studije odnosno studenti koji su prijavili doktorsku disertaciju do stupanja na snagu ovog Zakona , imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, odnosno da steknu naučni stepen doktora  nauka, najkasnije do kraja školske godine 2015/2016. godine.
 
12.01.2011. Obaveštenje za studente doktorskih studija (po starom)
Na osnovu čl. 123 stav 4 zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 76/05, 100/07 - dr. propis, 97/08, 44/10) studenti upisani na doktorske studije, odnosno kandidati koji su prijavili doktorsku disertaciju do stupanja na snagu ovog zakona, imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, odnosno da steknu naučni stepen doktora nauka, najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine.
Lica koja su stekla ili steknu akademski naziv magistra nauka prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona mogu steći naučni naziv doktora nauka odbranom doktorske disertacije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine.
 
08.09.2010. Obaveštenje za studente magistarskih studija
Na osnovu čl. 123 stav 3 zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 76/05, 100/07 - dr. propis, 97/08, 44/10) studenti upisani na magistarske studije do stupanja na snagu ovog zakona imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2013/2014. godine.
 
 
 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved