Srpski Engish
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Istorijat fakulteta
 

Fakultet za menadžment u Zaječaru je osnovan 1997. god., kao prvi privatni fakultet u istočnoj Srbiji.
Osnivači Fakulteta su: Megatrend DOO Beograd i Evro-Azijski centar za strateški menadžment DOO Beograd, koji su 14.07.1997. god. potpisali  Ugovor o osnivanju Fakulteta za menadžment u Zaječaru
Ministarstvo prosvete Republike Srbije je 14.08.1997. god. donelo Rešenje broj 022-05-149/97-04 o saglasnosti na Nastavne planove i Programe četvorogodišnjih osnovnih studija, specijalističkih, magistarskih i doktorskih studija.

Ministarstvo prosvete je 09.09.1997. god. donelo Rešenje broj 022-05-149/97 u kome se utvrđuje da Fakultet ispunjava kadrovske, prostorne, tehničke i druge uslove za početak rada.

Fakultet je  počeo sa radom 23. septembra 1997. god., uz prisustvo brojnih zvanica, među kojima i Ministar prosvete Republike Srbije prof. dr  Jovo Todorović.

Fakultet za menadžment Zaječar, od svog osnivanja do danas, uspešno obrazuje visokoškolske kadrove u oblasti  savremenog menadžmenta i poslovne ekonomije. Član je prestižnog Megatrend univerziteta u Beogradu.

Nastavni proces izvodi nastavni kadar sa Fakulteta, Megatrend univerziteta i drugih univerziteta u Srbiji. Fakultet je u minulim godinama bio domaćin  eminentnim svetskim profesorima koji su držali predavanja studentima, privrednicima i javnim poslenicima Timočke Krajine.

Diplomirani studenti ovog fakulteta zapošljavaju su: u privredi, privatnom preduzetništvu, bankama, javnim službama i upravi, gde postižu izuzetne rezultate.

Pored obrazovne i naučnoistraživačke funkcije, Fakultet donacijama školama, talentima, učešćem u humanitarnim akcijama daje veliki doprinos razvoju grada Zaječara i Timočke Krajine.

Fakultet je dobitnik mnogih priznanja, a među najznačajnijima spadaju: priznanje evropske komisije za obrazovanje koja ga je svrstala među 1000 najboljih škola  menadžmenta i  biznisa u šk. 2007/08.  god. i  Nagrada grada Zaječara za doprinos u razvoju.

 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved