Srpski Engish
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Pravilnik o studiranju Pravila studiranja

PRAVILNIK O STUDIRANJU

I Opšte odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje organizacija i izvođenje studija, upis, napredovanje studenata u toku studija, vrednovanje rada studenata, dodeljivanje stepena i diploma, izdavanje isprava o studijama, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje studija prvog stepena (osnovnih strukovnih i osnovnih akademskih studija), studija drugog stepena (master akademskih i master strukovnih) i studija trećeg stepena (doktorskih akademskih studija) na Fakultetu za menadžment u Zaječaru (u daljem tekstu: Fakultet).

Član 2.

Studije na Fakultetu organizuju se i ostvaruju u skladu sa pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prenosa bodova (ESPB).

R. br. Datoteka Opis Datum
1. Pravilnik o studiranju Pravilnik o studiranju u pdf formatu 30.10.2015.
2. Uputstva Uputstva o načinima obezbeđivanja javnosti na ispitu i ostvarivanja uvida u rezultate 25.11.2010.
       

 

 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved