Srpski Engish
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Doktorske studije po starim propisima
Plan studijaLica sa stečenim akademskim nazivom magistra nauka mogu podneti prijavu doktorske disertacije na sledećim visokoškolskim ustanovama u okviru Megatrend univerziteta:

Prema  Zakonu o visokom obrazovanju  (''Službeni glasnik RS'' broj 76/05, 97/08, 44/2010), navedena lica mogu steći naučni stepen doktora nauka, odnosno odbraniti doktorsku disertaciju  najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine.

Dokumentacija potrebna za upis:

  • overa kopija diplome magistarskih studija,
  • vera kopija diplome osnovnih studija,
  • izvod iz knjige rodjenih,
  • dokaz o uplati.

Kontakt osoba: Biljana Ilić, tel. +381 19 430 805 lok. 219.

 


 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved