Srpski Engish
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Arhiva 2013 Arhiva 2007
   
 
31.12.2013. Obaveštenje
Fakultet za menadžment neće raditi od 01.01.2014. godine do 10.01.2014. godine.
Prvi radni dan je ponedeljak 13.01.2014. godine.

KORISTIMO PRILIKU DA SVIM STUDENTIMA I POSETIOCIMA SAJTA ČESTITAMO NOVU GODINU I BOŽIĆ
 
24.12.2013. Obaveštenje
Izveštaji komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbora:
 • Mr Andrijane Petrović u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Ekonomija
 • Mr Andrijane Petrović u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Menadžment
 • Dipl. menadžer Gordana Colović u zvanje saradnika za užu naučnu oblast Ekonomija
 • Dipl. inž. informatike Jovana Vetovića u zvanje saradnika za užu naučnu oblast Informacione tehnologije
 • Dipl. ekonomiste Mirka Šobota  u zvanje saradnika za užu naučnu oblast Računovodstvo i analiza poslovanja
 • Dipl. menadžer master Vesna Pašić u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Računovodstvo i analiza poslovanja.
dati su na uvid javnosti 15 dana u sekretarijatu Fakulteta za menadžment u Zaječaru, Park šuma Kraljevica bb, počev od 24. decembra 2013. godine, svakog radnog dana od 10.00 časova do 14.00 časova.
 
23.12.2013. Odbrana doktorske disertacije
Dana 25.12. 2013 god., mr Vitomir Jovanović braniće doktorsku disertaciju na temu: "Kvalitativno i kvantitativno upravljanje rizicima sa posebnim osvrtom na analizu i ocenu rizika izbijanja interne bankarske krize".
Odbrana doktorske disertacije je javna, održaće se u amfiteatru Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 14.30h časova.
 
23.12.2013. Odbrana master rada
Dana 26.12.2013. god. Željka Anđelković braniće master rad na temu: "Razvoj i primena novih tehnologija u površinskoj eksploataciji uglja".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 13.30 časova.
 
23.12.2013. Odbrana master rada
Dana 15.01.2014. god. Milan Rodić braniće master rad na temu: "Ocena kvaliteta usluga kladionica u Nišu sa stanovišta kladioničara primenom Vikor metode".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12 časova.
 
23.12.2013. Odbrana master rada
Dana 27.12.2013. god. Ana Petrović braniće master rad na temu: "Istraživanje inovativnosti društva na osnovu indikatora intelektualnog kapitala".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 11 časova.
 
13.12.2013. Odbrana specijalističkog rada
Dana 16.12.2013. god. Danijela Sladojević braniće specijalistički rad na temu: "Privatna praksa u zdravstvenom sistemu Srbije".
Odbrana specijalističkog rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12 časova.
 
13.12.2013. Odbrana master rada
Dana 24.12.2013. god. Dejan Lončar braniće master rad na temu: "Značaj energetske efikasnosti za održivi razvoj u Republici Srbiji".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 13 časova.
 
13.12.2013. Odbrana master rada
Dana 24.12.2013. god. Lazar Tošanić braniće master rad na temu: "Uticaj kontrole zagađenja zemljišta na održivi razvoj poljoprivrede Srbije".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12 časova.
 
13.12.2013. Odbrana master rada
Dana 20.12.2013. god. Goran Jekić braniće master rad na temu: "Održivi razvoj i upravljanje šumskim resursima Srbije".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 13 časova.
 
13.12.2013. Odbrana master rada
Dana 16.12.2013. god. Mladena Kojić braniće master rad na temu: "Promovisanje zdravih stilova života na populaciji adolescenata u Republici Srbiji".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 11 časova.
 
09.12.2013. Januarski ispitni rok i overa semestra
Prijava za januarski ispitni rok i overa zimskog semestra je od 16. do 27.12.2013. god.


Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
04.12.2013. Odbrana master rada
Dana 10.12.2013. god. Aleksandra Mladenović braniće master rad na temu: "Uticaj demografskih faktora na satisfakciju i lojalnost potrošača".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 13 časova.
 
03.12.2013. Doktorska disertacija
Doktorska disertacija pod nazivom "Uloga upravljanja ljudskim resursima u procesu kontrole javnih prihoda", kandidata mr Dragane Simić, nalazi se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupna uvidu javnosti od 03.12.2013. god. do 03.01.2014. god. od 10 do 15 časova.
 
03.12.2013. Doktorska disertacija
Doktorska disertacija pod nazivom "Profesionalizacija menadžmenta – uslov unapređenja kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja", kandidata mr Bobana Miloševića, nalazi se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupna uvidu javnosti od 03.12.2013. god. do 03.01.2014. god. od 10 do 15 časova.
 
03.12.2013. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Ane Petrović pod nazivom "Istraživanje inovativnosti društva na osnovu indikatora intelektualnog kapitala" dati su na uvid javnosti od 03.12.2013. do 10.12.2013. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
03.12.2013. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Dejana Pavlovića pod nazivom "Uloga formalne i neformalne komunikacije u poboljšanju upravljanja" dati su na uvid javnosti od 03.12.2013. do 10.12.2013. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
03.12.2013. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Milana Rodića pod nazivom "Ocena kvaliteta usluga kladionica u Nišu sa stanovišta kladioničara primenom VIKOR metode" dati su na uvid javnosti od 03.12.2013. do 10.12.2013. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
03.12.2013. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Željke Anđelković pod nazivom "Razvoj i primena novih tehnologija u površinskoj eksploataciji uglja" dati su na uvid javnosti od 03.12.2013. do 10.12.2013. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
29.11.2013. Decembarski (apsolventski) ispitni rok
Prijava ispita za decembarski (apsolventski) ispitni rok je 02. i 03.12.2013. god.


Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
22.11.2013. Odbrana master rada
Dana 06.12.2013. god. Milena Lalić braniće master rad na temu: "Značaj sistema obračuna troškova za planiranje periodičnog rezultata".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 13 časova.
 
22.11.2013. Obaveštenje
Kolokvijum iz predmeta Inteligentni sistemi, na Master studijama, prof. dr Dragiša Stanujkić održaće 11.12.2013. sa početkom u 9.00h.
 
14.11.2013. Doktorska disertacija
Doktorska disertacija pod nazivom "Kvalitativno i kvantitativno upravljanje rizicima sa posebnim osvrtom na analizu i ocenu rizika izbijanja interne bankarske krize", kandidata mr Vitomira Jovanovića nalazi se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupna uvidu javnosti od 14.11.2013. god. do 14.12.2013. god. od 10 do 15 časova.
 
14.11.2013. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Nenada Damnjanovića pod nazivom "Istraživanje inovacionih potencijala malih i srednjih preduzeća" dati su na uvid javnosti od 14.11.2013. do 21.11.2013. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
14.11.2013. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Mladene Kojić pod nazivom "Promovisanje zdravih stilova života populaciji adolescenata u republici Srbiji" dati su na uvid javnosti od 14.11.2013. do 21.11.2013. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
14.11.2013. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Dejana Lončara pod nazivom "Značaj energetske efikasnosti za održivi razvoj u Republici Srbiji" dati su na uvid javnosti od 14.11.2013. do 21.11.2013. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
14.11.2013. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Lazara Tošanića pod nazivom "Uticaj kontrole zagađenja zemljišta na održivi razvoj poljoprivrede Srbije" dati su na uvid javnosti od 14.11.2013. do 21.11.2013. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
14.11.2013. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Klaudije Milenković pod nazivom "Inovacije proizvodnog asortimana u okviru životnog ciklusa organizacije" dati su na uvid javnosti od 14.11.2013. do 21.11.2013. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
14.11.2013. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Gorana Jekića pod nazivom "Održivi razvoj i upravljanje šumskim resursima Srbije" dati su na uvid javnosti od 14.11.2013. do 21.11.2013. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
14.11.2013. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Danijele Sladojević pod nazivom "Privatna praksa u zdravstvenom sistemu Srbije" dati su na uvid javnosti od 14.11.2013. do 21.11.2013. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
14.11.2013. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Aleksandre Mladenović pod nazivom "Uticaj demografskih faktora na satisfakciju i lojalnost potrošača" dati su na uvid javnosti od 14.11.2013. do 21.11.2013. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
08.11.2013. Obaveštenje o državnom prazniku

Obavestavamo vas da se u ponedeljak 11. novembra 2013. godine, prema zakonu o drzavnim praznicima, slavi Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Ovaj dan je neradni dan.

 
29.10.2013. Odbrana doktorske disertacije
Dana 01.11. 2013 god., mr Olivera Ranđelović braniće doktorsku disertaciju na temu: "Upravljanje i rukovođenje u obrazovanju".
Odbrana doktorske disertacije je javna, održaće se u amfiteatru Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12 časova.
 
29.10.2013. Odbrana master rada
Dana 05.11.2013. god. Danijela Dragutinović braniće master rad na temu: "Istraživanje efikasnosti sajtova za e - kupovinu u Srbiji sa stanovišta potrošača primenom TOPSIS metode".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 13 časova.
 
29.10.2013. Odbrana master rada
Dana 05.11.2013. god. Vanja Momčilović braniće master rad na temu: "Ocena kvaliteta Web prezentacija određenih Fakulteta u Srbiji i njihovo rangiranje sa stanovišta studenata primenom VIKOR metode".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12.30 časova.
 
28.10.2013. Novembarski (apsolventski) ispitni rok
Prijava ispita za novembarski (apsolventski) ispitni rok je 01. i 04.11.2013. god.


Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
21.10.2013. Poziv mladima sa preduzetničkim ambicijama
Danas je na Fakultetu za menadžment, u amfiteatru fakulteta održana kratka prezentacija projekta “Karijerno vođenje mladih, zapošljavanje, umrežavanje preduzetnika i razmena”. Prisutnim studentima se obratio Ivan Živković iz Timočkog omladinskog centra. Ovom prilikom je predstavljen projekat prekogranične saradnje. Timočki omladinski centar ohrabruje sve mlade koji imaju nespecifičnu biznis ideju da se prijave.

Uslovi za prijavu na konkurs:
 • Mladi od 18 do 30 godina starosti
 • Mladi koji imaju prebivalište ili boravište na teritoriji zaječarskog okruga (Zaječar, Knjaževac, Sokobanja, Boljevac)
 • Mladi svršeni srednjoškolci, studenti, diplomci fakulteta i viših škola, mladi bez prethodnog radnog iskustva,
 • Popunjen aplikacioni formular
Popunjen prijavni formular (u dnu vesti) pošaljite elektronskom poštom na office@toc.rs ili predajte lično u kancelarijama TOC-a u Zaječaru, Nikole Pašića 37, 3. sprat, kancelarije 13 – 15. Rok za prijavu je sreda 23. oktobar 2013. godine do 16 časova. Odabrani učesnici biće kontaktirani u četvrtak 24. oktobra 2013. godine.

Vodeći partner na projektu je Fondacija „Kauzi“ iz Sofije, a partner na projektu je i bugarska Nacionalna asocijacija malih i srednjih preduzeća.

Оvај prојеkаt sе kоfinаnsirа оd strаnе Еvrоpskе uniје krоz IPА Prоgrаm prеkоgrаničnе sаrаdnjе Bugаrskа-Srbiја, brој: CCI No 2007CB16IPO006.

Prојеkаt sе sufinаnsirа i srеdstvimа Мinistаrstvа оmlаdinе i spоrtа Rеpublikе Srbiје.

Za sve dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate kancelariju TOC-a na telefon 019 019441091, office@toc.rs.

Prijavna forma
 
09.10.2013. VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA MASTER STUDIJE

VAŽNO OBAVEŠTENJE
za prijavljene kandidate
na
MASTER AKADEMSKE STUDIJE MENADŽMENTA
u školskoj 2013/14.

Polaganje diferencijalnih ispita:
          ekonomija:       21.10.2013. g. u 11.00h
          menadžment:   24.10.2013. g. u 10.00h

Rang lista kandidata biće objavljena: 28.10.2013.g. 
Upis: od 28.10. do 01.11.2013. god.
Nastava počinje 04.11.2013. god.

 
09.10.2013. Oktobar 3 ispitni rok
Prijava ispita za oktobar 3 ispitni rok je 11. i 14.10.2013. god.


Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
09.10.2013. Odbrana master rada
Dana 15.10.2013. god. Svetlana Marković braniće master rad na temu: "Menadžment u ulozi motivatora i radna motivacija u funkciji maksimiziranja rezultata poslovanja".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12 časova.
 
03.10.2013. POČELA JE NOVA ŠKOLSKA GODINA
Studentskom himnom ,,Gaudeamus igitur“ u izvođenju hora ,,Feliks Romulijana“, svečano je u četvrtak 3. oktobra 2013. godine, započela nova školska godina.
Studentima i zvanicama obratio se prof. dr Mića Jovanović, rektor Megatrend univerziteta i osnivač i idejni tvorac Fakulteta za menadžment u Zaječaru.
U ime grada Zaječara studente je pozdravio dr Mirko Nikolić, zamenik gradonačelnika i poželeo im puno uspeha na studijama.
Pre svečane dodele indeksa brucošima, podeljene su diplome studentima koji su završili master akademske studije menadžmenta, osnovne akademske studije menadžmenta i osnovne strukovne studije menadžmenta i biznisa.
Diplome i indekse podelili su dekan prof. dr Dragan Mihajlović i prodekan za međunarodnu saradnju prof. dr Džejn Paunković.

 
30.09.2013. Obaveštenje

NOVA PRAVILA
ZA PRIJAVU DIPLOMSKIH I MASTER RADOVA


 
30.09.2013. Početak školske godine
U četvrtak 3. oktobra 2013. godine u amfiteatru fakulteta u 12.00 h, počeće nova školska godina na Fakultetu za menadžment u Zaječaru.

Studentima i zvanicama obratiće se:
prof. dr Tomislav Jovanović, Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vladi Republike Srbije i
prof. dr Mića Jovanović, rektor Megatrend univerziteta.

Pre početka svečane dodele indeksa biće uručene diplome studentima koji su završili: osnovne
strukovne, akademske i master studije menadžmenta.
 
30.09.2013. Odbrana specijalističkog rada
Dana 09.10.2013. god. Vladan Ivanović braniće specijalistički rad na temu: "Efekti uvođenja elektronske trgovine u A.D. Planinka".
Odbrana specijalističkog rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12.00 časova.
 
29.09.2013. Obaveštenje
Od školske 2013/14. godine pravo izbora i prijave teme diplomskog rada imaju studenti koji su položili sve ispite na studijskom programu kao i studenti kojima je ostao jedan nepoloženi ispit sa studijskog programa osnovne akademske studije menadžmenta.

Liste tema možete videti ovde
 
28.09.2013. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Vanje Momčilović pod nazivom "Ocena kvaliteta Web prezentacija određenih fakulteta u Srbiji i nihovo rangiranje sa stanovišta studenata primenom VIKOR metode" dati su na uvid javnosti od 27.09.2013. do 04.10.2013. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
28.09.2013. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Dragan Peić pod nazivom "Organizaciona struktura u funkciji upravljanja ljudskim resursima" dati su na uvid javnosti od 27.09.2013. do 04.10.2013. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
28.09.2013. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Danijele Dragutinović pod nazivom "Istraživanje sajtova za e–kupovinu u Srbiji sa stanovišta potrošača primenom TOPSIS metode" dati su na uvid javnosti od 27.09.2013. do 04.10.2013. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
27.09.2013. Doktorska disertacija
Doktorska disertacija kao i izveštaj o oceni doktorske disertacije pod nazivom "Upravljanje i rukovođenje u obrazovanju", kandidata mr Olivere Ranđelović, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni uvidu javnosti od 27.09.2013. god. do 27.10.2013. god. od 10 do 15 časova.
 
23.09.2013. Oktobar 2 ispitni rok
Prijava ispita za oktobar 2 ispitni rok je 01.10.2013. god.


Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
20.09.2013. Konačne rang liste

Konačne rang liste kandidata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu u septembarskom upisnom roku školske 2013/14. godine:

 • Osnovne strukovne studije menadžmenta i biznisa ovde
 • Osnovne akademske studije menadžmenta ovde
 
13.09.2013. Oktobarski ispitni rok
Prijava ispita za oktobarski ispitni rok je 16. i 17.09.2013. god.


Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
18.07.2013. Obaveštenje
Fakultet za menadžment neće raditi u periodu od 22. jula do 23. avgusta 2013. godine.

Prvi radni dan je 26. avgust 2013. godine.

Dežurna služba Fakulteta radiće u periodu 22. do 26. jula 2013. godine.
 
17.07.2013. Referat o oceni specijalističkog rada
Referat o oceni specijalističkog rada pod nazivom "Efekti uvođenja elektronske trgovine u A.D. Planinka", kandidata Vladana Ivanovića, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni uvidu javnosti od 19.07.2013. god. do 26.07.2013. god. od 9 do 15 časova.
 
09.07.2013. Konačne rang liste

Konačne rang liste kandidata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu u junskom upisnom roku školske 2013/14. godine:

 • Osnovne strukovne studije menadžmenta i biznisa ovde
 • Osnovne akademske studije menadžmenta ovde
 
05.07.2013. Jedinstvena rang lista
Jedinstvena rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija menadžmenta u junskom upisnom roku školske 2013/14. godine ovde
 
05.07.2013. Septembarski ispitni rok
Prijava ispita za septembarski ispitni rok je od 11. do 16.07.2013. god.


Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
27.06.2013. Referat o oceni master rada
Referat o oceni master rada i master rad pod nazivom „Menadžment u ulozi motivatora i radna motivacija u funkciji maksimiziranja rezultata poslovanja“, kandidata Svetlane Marković, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni uvidu javnosti od 27.06.2013. god. do 03.07.2013. god. od 10 do 15 časova.
 
27.06.2013. Referat o oceni master rada
Referat o oceni master rada i master rad pod nazivom „Značaj sistema obračuna troškova za  planiranje periodičnog rezultata“, kandidata Milene Lalić, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni uvidu javnosti od 27.06.2013. god. do 03.07.2013. god. od 10 do 15 časova.
 
13.06.2013. PREDAVANJE NJEGOVE EKSELENCIJE GOSPODINA ABDELKADER MESDOUA
Alžir

U okviru sardanje sa ambasadom Alžira u Republici Srbiji, Grad Zaječar posetiće u utorak 18. juna 2013. godine Njegova ekselencija gospodin Abdelkader Mesdoua, ambasador Alžira.

Program posete:

 • 11:00 Amfiteatar Fakulteta za menadžment, predavanje na temu: Alžir - juče, dans, sutra
 • 12:30 Galerija Istorijskog arhiva, izložba dokumenata i fotografija: 50 godina prijateljstva i saradnje Jugoslavije, Srbije i Alžira.
 
27.05.2013. Obaveštenje

Po odluci Megatrend univerziteta, studenti koji u junskom ispitnom roku steknu uslov za upis na višu godinu studija i izvrše upis u junu, julu ili avgustu, dobijaju popust od 20% od UPLAĆENE školarine prilikom upisa.

Napomena: Upis naredne godine podrazumeva isplaćen ceo iznos školarine za prethodnu godinu studija.

 
22.05.2013. Odbrana specijalističkog rada
Dana 28.05.2013. god. Biljana Trifić braniće specijalistički rad na temu: "Faktori koji utiču na korišćenje informacionih sistema u zdravstvenom sistemu Srbije".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 13 časova.
 
13.05.2013. Junski ispitni rok i overa semestra
Prijava ispita za junski ispitni rok i overa semestra za redovne studente je od 15. do 31.05.2013. god.

Prijava ispita za junski ispitni rok za apsolvente je od 27. do 31.05.2013. god.

Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.


Studenti koji ne izmire školarinu zaključno sa majem mesecom neće moći da polažu ispit.
 
26.04.2013. Majski (apsolventski) ispitni rok
Prijava ispita za majski (apsolventski) ispitni rok je od 08. do 10.05.2013. god.

Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
24.04.2013. Obaveštenje
Priprema za kolokvijum iz predmeta Informacione tehnologije (koji će se održati 22.05. od 9.15h) biće u okviru redovnih predavanja 08.05.2013. od 9h.
 
15.04.2013. Odbrana master rada
Dana 24.04.2013. god. Nebojša Jovanović braniće master rad na temu: "Upravljanje otpadom i čistija proizvodnja na teritoriji grada Kragujevca".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 13 časova.
 
11.04.2013. Obaveštenje
Zbog uskršnjih i prvomajskih praznika Fakultet za menadžment u Zaječaru neće raditi od 29.04.2013. god. do 06.05.2013. god.

Nadoknada predavanja za 29.04.2013. god. je 13.04.2013. god. po rasporedu za ponedeljak, a za 30.04.2013. god. je 20.04.2013. god. po rasporedu za utorak.

Prvi radni dan je utorak 07.05.2013. god.
 
05.04.2013. Aprilski ispitni rok
Prijava ispita za aprilski ispitni rok je od 08. do 10.04.2013. god.

Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
05.04.2013. Važno obaveštenje za studente doktorskih studija menadžmenta
Odlukom Senata, izmenom Pravilnika o doktorskim studijama (Izmenjeni Pravilnik o doktorskim studijama nalazi se na sajtu Megatrend univerziteta) omogućeno je studentima doktorskih studija da podnesu prethodnu prijavu teme doktorske disertacije već na početku doktorskih studija, odnosno pre nego što polože sve ispite.
 
05.04.2013. Obaveštenje za studente doktorskih studija, generacija 2011/12.
Predavanja iz predmeta Upravljanje održivom eksploatacijom mineralnih resursa, na doktorskim studijama, prof. dr Nedeljko Magdalinović držaće u:
 • četvrtak 11.04.13. od 10-12h i
 • petak 12.04.13. od 10-12h.
 
05.04.2013. Odbrana master rada
Dana 12.04.2013. god. Vladimir Stanojević braniće master rad na temu: "Primena modela linearnog programiranja u banci kod odobravanja kredita stanovništvu".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12 časova.
 
04.04.2013. Odbrana master rada
Dana 11.04.2013. god. Dragana Janković braniće master rad na temu: "Ekonomsko ekološki efekti uspešnog upravljanja DP Banjica".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 13 časova.
 
04.04.2013. Izveštaj Komisije za ocenu završnog specijalističkog rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog specijalističkog rada i završni specijalistički rad kandidata Biljane Trifić pod nazivom "Faktori koji utiču na korišćenje informacionih sistema u zdravstvenom sistemu Srbije" dati su na uvid javnosti od 05.04.2013. do 12.04.2013. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
02.04.2013. Obaveštenje
Studenti koji su zainteresovani za učešće u Studentskom parlamentu Fakulteta za menadžment u zaječaru mogu da se jave do 15. aprila asistentu Aleksandri Cvetković (kabinet br. 19) ili predsedniku parlamenta Aleksandru Jovanoviću na broj 0637273755.
 
21.03.2013. Odbrana master rada
Dana 29.03.2013. god. Ivan Đorđević braniće master rad na temu: "Mogućnosti korišćenja energije vetra i sunca na području Timočke Krajine".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 13 časova.
 
18.03.2013. Referat o oceni master rada
Referat o oceni master rada pod nazivom "Primena modela linearnog programiranja u banci kod odobravanja kredita stanovništvu", kandidata Vladimira Stanojevića, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni uvidu javnosti od 18.03.2013. god. do 25.03.2013.god. od 9 do 15 časova.
 
18.03.2013. Referat o oceni master rada
Referat o oceni master rada pod nazivom "Ekonomsko ekološki efekti uspešnog upravljanja DP Banjica", kandidata Dragane Janković, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni uvidu javnosti od 18.03.2013. god. do 25.03.2013.god. od 9 do 15 časova.
 
18.03.2013. Referat o oceni master rada
Referat o oceni master rada pod nazivom "Upravljanje otpadom i čistija proizvodnja na teritoriji grada Kragujevca", kandidata Nebojše Jovanović, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni uvidu javnosti od 18.03.2013. god. do 25.03.2013.god. od 9 do 15 časova.
 
07.03.2013. Odbrana specijalističkog rada
Dana 13.03.2013. god. Bojana Smiljković braniće specijalistički rad na temu: "Efekti povećanja pdv-a na životni standard stanovništva u uslovima svetske ekonomske krize".
Odbrana specijalističkog rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 14.30 časova.
 
01.03.2013. Martovski (apsolvenski) ispitni rok
Prijava ispita za martovski (apsolvenski) ispitni rok je od 06. do 08.03.2013. god.

Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
25.02.2013. Obaveštenje za mastere

Predavanje za master studente iz predmeta Upravljanje investicionim projektima počinje u utorak 26.02.2013. god. od 10.15h.

 
18.02.2013. Obaveštenje

Mole se studenti da pre prijave ispita za martovski (apsolventski) i aprilski ispitni rok izmire sve svoje dospele finansijske obaveze prema Fakultetu.

 
13.02.2013. Obaveštenje

Povodom Dana državnosti, Fakultet neće raditi u petak 15.02.2013.

 
01.02.2013. Fakultet za menadžment nosioc međunarodnog projekta
Fakultet za menadžment je nosioc projekta "Stara Planina - New Network (Knowledge base for planing, problem solving and development)" koji se realizuje u okviru IPA projekta prekogranične saradnje sa Bugarskom.

opširnije
 
29.01.2013. Simpozijum
simpozijum
 
25.01.2013. Referat o oceni specijalističkog rada
Referat o oceni specijalističkog rada pod nazivom "Efekti povećanja PDV-a na životni standard stanovništva u uslovima svetske ekonomske krize", kandidata Bojane Smiljković, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni uvidu javnosti od 23.01.2013. god. do 30.01.2013.god. od 10 do 15 časova.
 
25.01.2013. Referat o oceni master rada
Referat o oceni master rada i master rad pod nazivom "Mogućnosti korišćenja energije vetra i sunca na području Timočke Krajine", kandidata Ivana Đorđević, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni uvidu javnosti od 23.01.2013. god. do 30.01.2013.god. od 10 do 15 časova.
 
25.01.2013. Odbrana master rada
Dana 07.02.2013. god. Stevan Ćulibrk braniće master rad na temu: "Faktori ponašanja korisnika turističkih usluga".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12 časova.
 
 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved