Srpski Engish
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Sistem kvaliteta  
Kontrola kvaliteta akademskih studijskih programa menadžmenta na svim nivoima  sprovodi se i sprovodiće redovno i sistematično, putem samovrednovanja i spoljašnjom proverom kvaliteta.

Politika kvaliteta Fakulteta za menadžment u Zaječaru, kao deo poslovne politike Megatrend univerziteta, predstavlja osnovu za projektovanje postupaka razvoja i unapređenja svih procesa rada. Napori se usklađuju i harmonizuju unutar dokumentovanog sistema kvaliteta , usaglašenog sa međunarodnim standardima serije ISO 9001:2001.

Organi upravljanja Fakulteta odgovorni su da obezbede razumevanje, primenu i održavanje i usavršavanje utvrđene politike kvaliteta.Nadležni organ za planiranje i kontrolu je Komisija za kontrolu kvaliteta.

Pravilnik o radu Komisije za kontrolu kvaliteta definisao je organizaciju rada Komisije.


R. br. Datoteka Opis Datum
1. Strategija obezbeđenja kvaliteta - Megatrend Strategija obezbeđenja kvaliteta Megatrend univerziteta 25.01.2012.
2. Politika kvaliteta - Megatrend Politika kvaliteta Megatrend univerziteta 15.01.2007.
3. Politika kvaliteta - FMZ Politika kvaliteta Fakulteta za menadžment Zaječar 23.05.2007.
4. Odluka o usvajanju - Megatrend Odluka o usvajanju i primeni dokumenata sistema kvaliteta Megatrend univeriteta 29.06.2007.
5. Odluka o usvajanju - FMZ Odluka o usvajanju strategije obezbeđenja kvaliteta Fakulteta za menadžment Zaječar 23.05.2007.
6. Odluke o formiranju komisije kvaliteta Odluke o formiranju komisije kvaliteta 07.11.2014.
7. Pravilnik o sprovođenju studentske ankete Pravilnik o sprovođenju studentske ankete 25.09.2006.
8. Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta - FMZ Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta na Fakultetu za menadžment Zaječar 07.05.2009.
9. Pravilnik o samovrednovanju i kontroli kvaliteta - FMZ Pravilnik o samovrednovanju i kontroli kvaliteta na Fakultetu za menadžment Zaječar 22.02.2011.
10 Procedure sistema kvaliteta Megatrend univerziteta Procedure sistema kvaliteta Megatrend univerziteta - link  
       

 

 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved