Srpski Engish
   
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Rang liste Rang lista

R. br. Datoteka Opis Datum
1. Konačna rang lista jun OSS BiM Konačna rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu Osnovnih strukovnih studija biznisa i menadžmenta u septembarskom upisnom roku školske 2015/16. godine. 17.09.2015.
2. Konačna rang lista jun OAS BiM Konačna rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija biznisa i menadžmenta u septembarskom upisnom roku školske 2015/16. godine. 17.09.2015.
3. Konačna rang lista jun OAS E Konačna rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija ekonomije u septembarskom upisnom roku školske 2015/16. godine. 17.09.2015.
4. Jedinstvena rang lista jun OSS BiM Jedinstvena rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu Osnovnih strukovnih studija biznisa i menadžmenta u septembarskom upisnom roku školske 2015/16. godine. 14.09.2015.
5. Jedinstvena rang lista jun OAS BiM Jedinstvena rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija biznisa i menadžmenta u septembarskom upisnom roku školske 2015/16. godine. 14.09.2015.
6. Jedinstvena rang lista jun OAS E Jedinstvena rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija ekonomije u septembarskom upisnom roku školske 2015/16. godine. 14.09.2015.
7. Рang lista za upis na master 2015/16 Rang lista kandidata za upis na Master studije ekonomije za školsku 2015/16 23.10.2015.
       
 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved