Srpski Engish
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Arhiva 2015 Arhiva 2007
   
 
 
22.05.2015. Junski ispitni rok i overa semestra
Prijava ispita za junski ispitni rok i overa semestra su od 25. - 29.05.2015. god.


Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
18.05.2015. Odbrana master rada
Dana 09.06.2015. god. Ivana Radić braniće master rad na temu: "Razvoj grupnog višekriterijumskog modela vrednovanja strategija dugoročnog održivog razvoja opštine Kladovo".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12 časova.
 
15.05.2015. Istraživanje o diplomiranim studentima
Obaveštavamo Vas da je u toku istraživanje o diplomiranim studentima koje se sprovodi u okviru projekta "Visoko obrazovanje i mogućnosti na tržištu rada u zemljama zapadnog Balkana".

Upitnik se nalazi na adresama:

- https://lse.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6g6KsIv6b0PGQwB (ćirilica)
- https://lse.qualtrics.com/SE/?SID=SV_do20rV5uRuJGOLH (latinica)


Pozivaju se studenti koji su diplomirali akademske 2011/12, 2012/13. i akademske 2013/14. da popune online upitnik.

Centar za obrazovne politike
 
13.05.2015. Obaveštenje za studente III (treće) godine akademskih studija
Studenti koji slušaju izborni predmet OSNOVI INDUSTRIJSKIH TEHNOLOGIJA u ponedeljak, 18. maja 2015. godine treba da dođu ispred INTEREX-a u 08:00 h, radi odlaska u obilazak fabrika: Fabrike peleta u Boljevcu, Fabrike vode u Krivom Viru i Fabrike stakla u Paraćinu.

Predmetni nastavnik:
Doc. dr Miroslava Marić
 
07.05.2015. Obaveštenje za studente III (treće) godine akademskih studija
Studenti koji slušaju izborni predmet OSNOVI INDUSTRIJSKIH TEHNOLOGIJA u ponedeljak, 11. maja 2015. godine treba da dođu ispred glavnog ulaza u Fabriku piva u 13:00 h, radi obilaska fabrike.

Predmetni nastavnik:
Doc. dr Miroslava Marić
 
30.04.2015. Obaveštenje o neradnim danima
Zbog Praznika rada, saglasno Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, Fakultet za menadžment u Zaječaru neće raditi 1. i 2. maja. 2015.

Dekanat FMZ
 
29.04.2015. Obaveštenje za studente III (treće) godine akademskih studija
Studenti koji slušaju izborni predmet OSNOVI INDUSTRIJSKIH TEHNOLOGIJA u ponedeljak, 4. maja 2015. godine treba da dođu ispred ŽITOPROMETA-a u 11:00 h, radi obilaska ove fabrike.

Predmetni nastavnik:
Doc. dr Miroslava Marić
 
23.04.2015. Majski ispitni rok
Prijava ispita za majski ispitni rok je od 04.05. do 09.05.2015. god. i važi za sve studente.

Studenti koji nisu izmirili svoje finansijske obaveze po ugovoru (po ugovorenoj dinamici plaćanja) neće moći da prijave ispite.

Odobren je popust od 20% na preostali iznos školarine ukoliko se uplati do 01.06.2015.god.

Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
22.04.2015. Obaveštenje za studente III (treće) godine akademskih studija
Studenti koji slušaju izborni predmet OSNOVI INDUSTRIJSKIH TEHNOLOGIJA u ponedeljak, 27. aprila 2015. godine treba da dođu ispred INTEREX-a u 10:30 h, radi odlaska u Fabriku kablova Zaječar.

Predmetni nastavnik:
Doc. dr Miroslava Marić
 
22.04.2015. Odbrana master rada
Odbrana master rada, kandidata Svetlana Knežević na temu: "Značaj računovodstvenih informacija za planiranje i kontrolu poslovanja privrednog društva", zakazana za dan 23.04.2015. god. se pomera za 30.04.2015. god.
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 13.30 časova.
 
15.04.2015. Obaveštenje za studente III (treće) godine akademskih studija
Studenti koji slušaju izborni predmet OSNOVI INDUSTRIJSKIH TEHNOLOGIJA u ponedeljak, 20. aprila 2015. godine treba da dođu ispred INTEREX-a u 11 h, radi odlaska u Rudnik uglja Lubnica.

Zbog obilaska Rudnika preporuka je da garderoba i obuća budu odgovarajuće (starija garderoba i ravna obuća).

Predmetni nastavnik:
Doc. dr Miroslava Marić
 
09.04.2015. Odbrana master rada
Dana 23.04.2015. god. Svetlana Knežević braniće master rad na temu: "Značaj računovodstvenih informacija za planiranje i kontrolu poslovanja privrednog društva".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 13.30 časova.
 
09.04.2015. Obaveštenje o neradnim danima
Neradni dani za vreme uskrsnjih praznika su: 10, 11, 12, 13 i 14. april 2015. godine. Prvi radni dan je sreda 15.04.2015. godine.

Pravna sluzba
 
06.04.2015. Obaveštenje
Profesor Fakulteta za menadžment u Zaječaru Džejn Paunković, dobila je poziv organizatora Međunarodne konfencije za Inovacije i razvoj preduzetništva (International Conference on Innovation and Entrepreneurship Development) da održi  predavanje po pozivu (Kyenote Speaker) na temu: „Inovation and Enterprenurship – Culture Does matter?“ detaljnije
 
06.04.2015. Obaveštenje

Kolokvijum iz predmeta Menadžerski informacioni sistemi biće održan 20.04.2015. godine u kabinetu S4 sa početkom u 10.15h.

 
23.03.2015. Aprilski ispitni rok
Prijava ispita za aprilski ispitni rok je od 30.03. do 09.04.2015. god.

Studenti koji nisu izmirili svoje finansijske obaveze po ugovoru (po ugovorenoj dinamici plaćanja) zaključno sa 31.03.2015. godine neće moći da prijave ispite u aprilskom ispitnom roku.

Studenti koji do 09.04.2015. godine isplate školarinu u celosti ostvariće popust od 20%.

Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
16.03.2015. NAUČNA SARADNJA SA UNIVERZITETOM IZ REPUBLIKE BUGARSKE
U petak, 13.03.2015. godine u Sofiji, Republika Bugarska, svečano je potpisan ugovor o naučnoj saradnji Megatrend univerziteta iz Beograda i Rudarsko-geološkog univerziteta „Sv. Ivan Rilski“ iz Sofije. Ugovor su potpisali prof. dr Dragan Mihajlović, u ime rektora Megatrend univerziteta i prof. dr Ljuben Totev, rektor univerziteta „Sv. Ivan Rilski“. Takođe, u okviru saradnje dva univerziteta, na svečanosti je potpisan i ugovor o naučnoj saradnji Fakulteta za menadžment iz Zaječara i Rudarsko-tehnološkog fakulteta iz Sofije. Ugovor su potpisali prof. dr Dragan Mihajlović, dekan Fakulteta za menadžment i prof. dr Ivan Niškov, dekan Rudarsko-tehnološkog fakulteta. Ugovori podrazumevaju naučnu saradnju dva univerziteta i fakulteta u oblasti ekonomije i menadžmenta prirodnih resursa.

   
 
16.03.2015. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Ivane Radić pod nazivom "Razvoj grupnog višekriterijumskog modela vrednovanja strategija dugoročnog održivog razvoja opštine Kladovo" dati su na uvid javnosti od 17.03.2015. do 24.03.2015. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
05.03.2015. Odbrana master rada
Dana 31.03.2015. god. Ivana Mitić braniće master rad na temu: "Značaj budžetske revizije za kontrolu racionalnosti raspolaganja javnim prihodima Republike Srbije".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 14 časova.
 
05.03.2015. Odbrana master rada
Dana 17.03.2015. god. Jasna Radaković braniće master rad na temu: "Budžet kao račuonovodstvena podrška procesu planiranja i kontrole poslovne aktivnosti".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12 časova.
 
03.03.2015. Obaveštenje za martovski ispitni rok
Prijava ispita za martovski ispitni rok za sve studente Fakulteta za menadžment u Zaječaru upisane u školskoj 2014/2015. godini.

Kompletno obaveštenje možete preuzeti ovde
 
27.02.2015. Martovski ispitni rok
Prijava ispita za martovski ispitni rok je od 10. do 13.03.2015. god.


Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
27.02.2015. Obaveštenje za studente treće godine strukovnih studija
Studenti treće godine strukovnih studija treba da obave stručnu praksu kod poslodavca koga sami izaberu u trajanju od 22 radna dana do juna 2015. godine, detaljnije

Dnevnik stručne prakse možete preuzeti na stranici korisno
 
23.02.2015. Odbrana doktorske disertacije
Dana 13.03. 2015 god., mr Biljana Matić braniće doktorsku disertaciju na temu: "Proces restrukturiranja Železnice Srbije i usklađivanje sa zakonskom regulativom Evropske Unije".
Odbrana doktorske disertacije je javna, održaće se u amfiteatru Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12.00 časova.
 
23.02.2015. Odbrana specijalističkog rada
Dana 04.03.2015. god. Strahinja Glavonić braniće specijalistički rad na temu: "Zakon o javnim nabavkama u funkciji suzbijanja korupcije i povećanja konkurentske prednosti".
Odbrana specijalističkog rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 13.00 časova.
 
10.02.2015. Odbrana master rada
Dana 25.02.2015. god. Jovica Bakić braniće master rad na temu: "Uloga menadžmenta u tranziciji Republike Srbije".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 13.00 časova.
 
09.02.2015. Odbrana master rada
Dana 20.02.2015. god. Aleksandar Manić braniće master rad na temu: "Uticaj motivacije zaposlenih u Komunalnoj policiji grada Zaječara na zadovoljstvo korisnika usluga".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12.00 časova.
 
09.02.2015. Odbrana master rada
Dana 18.02.2015. god. Slađana Vujičić braniće master rad na temu: "Ekonomsko-ekološki aspekti razvoja preduzeća »HOLCIM SRBIJA« d.o.o.".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12.00 časova.
 
06.02.2015. Izveštaj Komisije za ocenu master rada
Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Svetlana Knežević pod nazivom "Značaj računovodstvenih informacija za planiranje i kontrolu poslovanja privrednog društva" dati su na uvid javnosti od 05.02.2015. do 12.02.2015. u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
 
04.02.2015. Obaveštenje o neradnim danima
Povodom obelezavanja Dana drzavnosti prema Zakonu o drzavnim praznicima neradni dani su 16. i 17. februar 2015. godine.

Rektorat
 
30.01.2015. Akreditacija

Fakultet za menadžment je AKREDITOVAN.

 Vodič za studente KAPK

 
20.01.2015. Odbrana doktorske disertacije
Dana 03.02. 2015 god., mr Slobodan Kotlajić braniće doktorsku disertaciju na temu: "Menadžment i motivacija kao uslov uspešnosti u elektronskim medijima – komparativna studija slučaja".
Odbrana doktorske disertacije je javna, održaće se u amfiteatru Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 13.00 časova.
 
 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved