Srpski Engish
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Međunarodna saradnja Kontakt

Međunarodna naučna i stručna saradnja svrstana je među priorete razvoja Fakulteta za menadžment u Zaječaru.

Profesori FMZ su uključeni u rad Međunarodnog doktorata ekonomije i menadžmenta prirodnih resursa (International PhD in Ecomomics and Management of Natural Resources) još od 2008. godine, a od 2014. su partneri Univerziteta LUM u tom projektu.

Nastavnici i saradnici FMZ su nosioci i učesnici brojnih međunardnih projekata.

U toku su intenzivne pripreme za učešće na konkursima Evropske komisije HORIZON 2020, kao i značajna saradnja na projektima sa univerzitetima svetskog renomea...

Medjunarodna razmena studenata i nastavnika odvija se preko Odeljenja za međunarodu saradnju Megatrend univerziteta.Ugovori:Kontakt:

Prof. dr Džejn Paunković,
Prodekan za međunarodnu saradnju
Fakultet za menadžment Zaječar
Megatrend univerzitet Beograd
 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved