Srpski Engish
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Arhiva 2009 Arhiva 2008
 
31.12.2009. Novogodišnja čestitka
Svim posetiocima sajta čestitamo novogodišnje i božićne praznike
 
25.12.2009. Odbrana doktorske disertacije
Dana 22.01. 2010 god. mr Dragana Vukadinović braniće doktorsku disertaciju na temu: "Uticaj efektivnog preduzetničkog organizovanja na poslovne performanse".
Odbrana doktorske disertacije je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12 časova.
 
17.12.2009. Odluka o listi predmeta
Ovom odlukom se utvrđuje lista predmeta na Osnovnim akademskim studijama iz kojih se mogu raditi završni radovi.
Celu odluku možete pročitati na strani "Knjiga predmeta - osnovne akademske studije" ili direktno ovde
 
16.12.2009. Referat o oceni diplomskog rada
Referat o oceni diplomskog rada pod nazivom "Uticaj makrofundamentalnih faktora na tržišnu kapitalizaciju i promet akcija na Beogradskoj berzi", kao i sam rad kandidata Vesne Pašić, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni na uvid javnosti od 17.12.2009. god. do 24.12.2009.god. od 10 do 15 časova.
 
16.12.2009. Referat o oceni doktorske disertacije
Referat o oceni doktorske disertacije pod nazivom "Ekonomski efekti reinženjeringa u malim i srednjim preduzećima", kao i sam rad kandidata dr Slobodana Stefanovića, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni na uvid javnosti od 16.12.2009. god. do 31.12.2009.god. od 10 do 15 časova.
 
15.12.2009. Praksa u Milanu
Prestižna advokatska firma Rucellai & Raffaelli , Milan, Italy, omogućuje obavljanje prakse u Milanu za svršene studente FMZ... detaljnije
 
15.12.2009. Obaveštenje za sve studente
Prijava ispita za januarsko-februarski ispitni rok je od 16. - 22.12.2009. god.

Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
15.12.2009. Odbrana magistarske teze
Dana 28.12. 2009 god. Jelena Vlajkovac braniće magistarsku tezu na temu: "Strategijsko upravljanje gradskim građevinskim zemljištem".
Odbrana magistarske teze je javna,održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 10 časova.
 
15.12.2009. Odbrana master rada
Dana 25.12.2009. god. Aleksandra Cvetković braniće master rad na temu: "Merenje performansi portfolia otvorenih investicionih fondova u Srbiji".
Odbrana master rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12 časova.
 
15.12.2009. Odbrana master rada
Dana 24.12.2009. god. Dragica Stojanović braniće master rad na temu: "Savremeni koncept pristupa ljudskim resursima u preduzeću".
Odbrana master rada je javna,održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12 časova.
 
15.12.2009. Odbrana doktorske disertacije
Dana 23.12. 2009 god. mr Srđan Žikić braniće doktorsku disertaciju na temu: "Analiza korelacije mobinga na radnom mestu, stresa i radne motivisanosti zaposlenih".
Odbrana doktorske disertacije je javna, održaće se u amfiteatru Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12 časova.
 
07.12.2009. Obaveštenje o radu Fakulteta
Fakultet za menadžment Zaječar neće raditi od 31. decembra 2009. godine do 11. januara 2010. godine.
Službe fakulteta počinju sa radom u ponedeljak 11. januara 2010. godine.
 
03.12.2009. Odbrana magistarske teze
Dana 21.12. 2009 god. Svetlana Tabaković braniće magistarsku tezu na temu:"EKONOMSKI PROBLEMI I MOGUĆNOSTI RURALNOG RAZVOJA U SRBIJI".
Odbrana magistarske teze je javna,održaće se u amfiteatru Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 10 časova.
 
01.12.2009. Obaveštenje
Svakog utorka od 12-13h u prostorijama biblioteke članovi STUDENTSKOG PARLAMENTA razgovaraju sa studentima o njihovim idejama, kritikama, sugestijama, problemima i o svemu što može da doprinese boljim uslovima i načinu studiranja na našem fakultetu.

STUDENTSKI PARLAMENT FMZ-a
 
25.11.2009. Međunarodni naučni skup na Megatrend univerzitetu
Megatrend univerzitet, u 20. godini svog postojanja, organizuje 7. po redu medjunarodni naucni skup. Ovogodisnja tema naucnog skupa je SUOCAVANJE PREDUZECA I PRIVREDE SA GLOBALNOM EKONOMSKOM KRIZOM.

Skup se odrzava u petak, 27. novembra 2009. godine, na Megatrend univerzitetu (ul. Goce Delceva 8), s pocetkom u 10 sati, a registracija ucesnika pocinje od 9 sati. Radni jezik skupa je engleski.

Rektorat Megatrend univerziteta
 
25.11.2009. Odbrana magistarske teze
Dana 10.12. 2009 god. Sanja Stojanović braniće magistarsku tezu na temu: "PRIMENA VIŠEKRITERIJUMSKOG ODLUČIVANJA U RANGIRANJU PROJEKATA".
Odbrana magistarske teze je javna, održaće se u amfiteatru Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12 časova.
 
25.11.2009. Odbrana magistarske teze
Dana 07.12. 2009 god. Vesna Simić braniće magistarsku tezu na temu: "Upravljanje dugoročnom strategijom razvoja opštine Knjaževac".
Odbrana magistarske teze je javna,održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12 časova.
 
25.11.2009. Referat o oceni doktorske disertacije
Referat o oceni doktorske disertacije pod nazivom "Uticaj efektivnog preduzetničkog organizovanja na poslovne performanse", kao i sam rad kandidata mr Dragane Vukadinović, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni na uvid javnosti od 25.11.2009. god. do 09.12.2009.god. od 10 do 15 časova.
 
25.11.2009. Referat o oceni doktorske disertacije
Referat o oceni doktorske disertacije pod nazivom "Analiza korelacije mobinga na radnom mestu, stresa i radne motivisanosti zaposlenih", kao i sam rad kandidata mr Srđana Žikića, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni na uvid javnosti od 25.11.2009. god. do 09.12.2009. god. od 10 do 15 časova.
 
25.11.2009. Referat o oceni doktorske disertacije
Referat o oceni doktorske disertacije pod nazivom "Istraživanje ekonomskih parametara u razvoju novih proizvoda u konditorskoj industrij", kao i sam rad kandidata mr Dragiše Obradović, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni na uvid javnosti od 25.11.2009. god. do 09.12.2009. god. od 10 do 15 časova.
 
25.11.2009. Referat o oceni master rada
Referat o oceni magistarske teze pod nazivom "Strategijsko upravljanje gradskim građevinskim zemljištem", kao i sam rad kandidata Jelene Vlajkovac, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni na uvid javnosti od 25.11.2009. god. do 09.12.2009. god. od 10 do 15 časova.
 
25.11.2009. Referat o oceni master rada
Referat o oceni master rada pod nazivom "Savremeni koncept pristupa ljudskim resursima u preduzeću", kao i sam rad kandidata Dragice Stojanović, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni na uvid javnosti od 25.11.2009. god. do 01.12.2009. god. od 10 do 15 časova.
 
25.11.2009. Referat o oceni master rada
Referat o oceni master rada pod nazivom "Merenje performansi portfolia otvorenih investicionih fondova u Srbiji", kao i sam rad kandidata Aleksandre Cvetković, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni na uvid javnosti od 25.11.2009. god. do 01.12.2009. god. od 10 do 15 časova.
 
24.11.2009. Apsolventski ispitni rok decembar
Prijava ispita za apsolventski ispitni rok decembar je 03. i 04.12.2009. god.

Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
13.11.2009. Obaveštenje
Termini za prijavu ispita za školsku 2008/2009 godinu:
- 16. - 22.12.2009. prijava ispita za januarsko – februarski rok
- 29. - 31.03.2010. prijava ispita za aprilski rok
- 24. - 28.05.2010. prijava ispita za junski rok
- 19. - 23.07.2010. prijava ispita za septembarski rok
- 13. - 14.09.2010. prijava ispita za oktobarski rok

Okvirne rasporede možete preuzeti ovde
 
12.10.2009. Apsolventski ispitni rok novembar
Prijava ispita za apsolventski ispitni rok novembar je 05. i 06.11.2009. god.

Raspored ispita možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
26.10.2009. Obaveštenje o odbrani diplomskog rada
Kandidat: Slavica Konević
Naslov teme: Zastupljenost žena na menadžerskim pozicijama u zdravstvenim ustanovama u Srbiji
Mesto odbrane: Bibloteka Fakulteta za menadžment Zaječar
Vreme odbrane: 20.11.2009. god u 12h

Odbrana diplomskog rada je javna!
 
26.10.2009. Obaveštenje o odbrani specijalističkog rada
Kandidat: Radojko Matić
Naslov teme: Institut za javno zdravlje Niš i tržišno poslovanje
Mesto odbrane: Fakultet za menadžment Zaječar
Vreme odbrane: 05.11. 2009. god. u 12.00 časova

Odbrana specijalističkog rada je javna!
 
22.10.2009. Obaveštenje o odbrani specijalističkog rada
Kandidat: Nebojša Milošević
Naslov teme: Upravljanje zaštitom i spasavanjem ljudi i materijalnih dobara u vanrednim situacijama u opštini Knjaževac
Mesto odbrane: Fakultet za menadžment Zaječar
Vreme odbrane: 02.11. 2009. god. u 13.00 časova

Odbrana specijalističkog rada je javna!
 
21.10.2009.
OBAVEŠTENJE O KRAJNJEM ROKU ZA IZRADU DOKTORSKIH DISERTACIJA I MAGISTRATURA
DOKTORATI
 • Krajnji rok za odbranu doktorske disertacije za kandidate koji su prijavili temu do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (''Službeni glasnik RS'' broj 76/05), odnosno do 10.septembra 2005. godine, je 10. septembar 2010. godine.
 • Krajnji rok za izradu dosktorske disertacije je najkasnije do 01.05.2010.godine.
 • Krajnji rok za odbranu doktorske disertacije za kandidate koji su prijavili temu nakon stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (''Službeni glasnik RS'' broj 76/05), odnosno nakon 10.septembra 2005. godine je 10.septembar 2012. godine.
 • Krajnji rok za izradu doktorske disertacije (predaja mentoru završene disertacije) je 01.05.2012. godina
MAGISTRATURE
 • Krajnji rok za prijavu magistarske teze za kandidate je 15.01.2010. godine.
 • Krajnji rok za izradu  magistarske teze je 01.05.2010.godina.
 • Krajnji rok za odbranu magistarske teze je 10.09.2010.
 
13.10.2009. Referat o oceni diplomskog rada
Referat o oceni diplomskog rada pod nazivom ,,Zastupljenost žena na menadžerskim pozicijama u zdravstvenim ustanovama u Srbiji”, kao i sam rad kandidata Slavice Konević, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni uvidu javnosti od 13.10.2009. god. do 20.10.2009.god. od 10 do 15 časova.
 
13.10.2009. Referat o oceni magistarske teze
Referat o oceni magistarske teze pod nazivom ,,Upravljanje dugoročnom strategijom razvoja opštine Knjaževac”, kao i sam rad kandidata Vesne Simić, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni na uvid javnosti od 13.10.2009. god. do 13.11.2009.god. od 10 do 15 časova.
 
13.10.2009. Referat o oceni magistarske teze
Referat o oceni magistarske teze pod nazivom ,,Primena višekriterijumskog odlučivanja u rangiranju projekata”, kao i sam rad kandidata Sanje Stojanović, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni na uvid javnosti od 13.10.2009. god. do 13.11.2009.god. od 10 do 15 časova.
 
13.10.2009. Referat o oceni magistarske teze
Referat o oceni magistarske teze pod nazivom ,,Razvoj strukture organizacije i životni ciklus preduzeća”, kao i sam rad kandidata Maje Stančić, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni na uvid javnosti od 13.10.2009. god. do 13.11.2009.god. od 10 do 15 časova.
 
13.10.2009. Referat o oceni magistarske teze
Referat o oceni magistarske teze pod nazivom ,,Ekonomski problemi i mogućnosti ruralnog razvoja u Srbiji”, kao i sam rad kandidata Svetlane Tabaković, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni na uvid javnosti od 13.10.2009. god. do 13.11.2009.god. od 10 do 15 časova.
 
13.10.2009. Odbrana diplomskog rada
Dana 20.10.2009. god. Gabrijela Božinović braniće diplomski rad na temu: ,,Model maksimizacije premije životnog osiguranja u kompaniji ,,Dunav osiguranje””.
Odbrana diplomskog rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12 časova.
 
13.10.2009. Specijalistički rad
Specijalistički rad pod nazivom ,, Institut za javno zdravlje Niš i tržišno poslovanje”, kandidata Radojka Matića, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni na uvid javnosti od 13.10.2009. god. do 20.10.2009.god. od 10 do 15 časova.
 
12.10.2009. Oktobar 3
Prijava ispita za ispitni rok oktobar 3 je 22. i 23.10.2009. god.
Ispitni rok traje od 24. do 28.10.2009. god.

Raspored ispita za oktobar 3 rok možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
06.10.2009. JUBILEJ VREDAN PAŽNJE
Fakultet za menadžment 12. oktobra 2009. godine proslaviće 12 godina rada i uspešnog obrazovanja.  Osnovan je 1997. godine kao prvi privatni fakultet u Istočnoj Srbiji. Ove godine upisao je trinaestu generaciju studenata.

Povodom godišnjice biće održana svečana sednica Nastavno - naučnog veća.
 
06.10.2009. Podela indeksa
Na Fakultetu za menadžment u Zaječaru u ponedeljak 5. oktobra 2009. godine svečano su podeljeni indeksi studentima nove generacije školske 2009/10. godine.

Ovo je 13. generacija studenata ove prestižne visokoškolske ustanove.

Svečanoj podeli indeksa prisustvovao je i rektor Megatrend univerziteta prof. dr Mića Jovanović, koji je studentima govorio o razvoju fakulteta i održao prvo predavanje. Profesor Jovanović je uručio prvorangiranim studentima indekse i oni će studirati na budžetu fakulteta.

Svečanosti su pored brucoša prisustvovali profesori i saradnici i zvaničnici okruga i grada Zaječara: načelnik Zaječarskog upravnog okruga Dušan Ivanić i zamenik gradonačelnika Zaječara dr Srećko Nikolić, koji je u u ime grada Zaječara studentima poželeo puno uspeha na studijama.
 
30.09.2009. Početak nove školske godine
05.10.2009. od 10h SVEČANA DODELA INDEKSA ZA STUDENTE PRVE GODINE

Predavanja na prvoj godini osnovnih akademskih studija počinju 06.10.2009. od 10,00h - Matematika.
Predavanja na drugoj godini osnovnih akademskih studija počinju 05.10.2009. od 12,15h - Poslovni engleski II.
Predavanja na trećoj godini osnovnih akademskih studija počinju 06.10.2009. od 10,15h - Organizacija i upravljanje preduzećem.
Predavanja na četvrtoj godini osnovnih akademskih studija počinju 06.10.2009.od 10,15h - Finansijski menadžment.

Predavanja na četvrtoj godini po starom NPP počinju 07.10.2009. od 10,15h - Menadžment informacionih sistema.

Predavanja iz menadžmenta u sportu održavaće se svakog drugog petka i subote počevši od 16.10.2009. od 13,15h.


Detaljni raspored možete videti na ovde
 
29.09.2009. Obaveštenje o odbrani magistarskog rada
Dana 08.10.2009. god. Dragan Bogojević braniće magistarski rad na temu: "SVOJINSKA TRANSFORMACIJA I EFIKASNOST POSLOVANJA PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE".

Odbrana magistarskog rada je javna,održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12 časova.
 
25.09.2009. Oktobar 2
Prijava ispita za ispitni rok oktobar 2 je 01.10.2009. i 02.10.2009. god.

Raspored ispita za oktobar 2 rok možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
24.09.2009. Obaveštenje
Referat o oceni master rada pod nazivom ,,Model maksimizacije premije životnog osiguranja u kompaniji ,,Dunav osiguranje””, kao i sam rad kandidata Gabrijele Božinović, nalaze se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru i biće dostupni na uvid javnosti od 24.09.2009. god. do 01.10.2009.god. od 10 do 15 časova.
 
15.09.2009. Chevening Stipendije Britanske Vlade
Britanski savet u Srbiji poziva sve zainteresovane osobe koje su završile osnovne fakultetske studije i imaju dve godine radnog iskustva da se prijave za Čivning stipendiju britanske vlade od 01. septembra do 31. oktobra 2009. godine.

Detalje konkursa možete pogledati ovde
 
07.09.2009. Konkurs za upis studenata na diplomske studije - master
Prijavljivanje kandidata za upis počinje 25.08.2009.god. a završava se 01.10.2009. godine.
Bliže informacije mogu se dobiti na telefone: 019 430-804 i 430-805.

Detalje konkursa možete pogledati ovde
 
04.09.2009. Obaveštenje za sve studente
Prijava ispita za oktobarski ispitni rok je 14.09.2009. i 15.09.2009. god.

Raspored ispita za školsku 2008/2009 godinu možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
03.09.2009. Septembarski upisni rok
Prijemni ispit polaže se u sedištu Fakulteta u Zaječaru, Kraljevica b.b. 07.09.2009. godine od 12 h.
Bliže informacije mogu se dobiti na telefone: 019 430-802 i 430-803.

Detalje konkursa možete pogledati ovde
 
31.08.2009. Obaveštenje o odbrani specijalističkog rada
Kandidat: Andžić Slobodan
Naslov teme: Proizvodno-poslovna strategija apoteke ,,Melem,, Umka
Mesto odbrane: Fakultet za menadžment Zaječar
Vreme odbrane: 07.09. 2009. god. u 12.00 časova

Odbrana specijalističkog rada je javna!
 
16.07.2009. Važno obaveštenje
Fakultet za menadžment neće raditi od 20. jula do 23. avgusta 2009. godine. Studentska služba dežuraće svakog radnog dana od 10 - 13h.
Telefoni: (019) 430 802; 430 803.
 
03.07.2009. Važno obaveštenje
Preliminarna rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija u junskom upisnom roku školske 2009/10. godine ovde
 
02.07.2009. Obaveštenje o odbrani magistarske teze
Poslediplomac magistrant: Milinko Živković
Naslov teme: Minimizacija troškova transporta jalovine na površinskom kopu „Veliki Krivelj“
Mesto odbrane: Fakultet za menadžment Zaječar
Vreme odbrane: 14. 07. 2009. god. u 11.00 časova

Odbrana magistarske teze je javna!
 
01.07.2009. Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije
Poslediplomac doktorant: Mr Dragan Perišić
Naslov teme: Menadžment savremenog onkološkog centra
Mesto odbrane: Fakultet za menadžment Zaječar
Vreme odbrane: 09. 07. 2009. god. u 15.00 časova

Odbrana doktorske disertacije je javna!
 
01.07.2009. Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije
Poslediplomac doktorant: Mr Slavica Ostojić
Naslov teme: Konkurentnost gumarske industrije Srbije u svetu
Mesto odbrane: Fakultet za menadžment Zaječar
Vreme odbrane: 09. 07. 2009. god. u 13.00 časova

Odbrana doktorske disertacije je javna!
 
01.07.2009. Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije
Poslediplomac doktorant: Mr Milorad Gajić
Naslov teme: Pravno-ekonomski aspekti privatizacionih modela u Srbiji
Mesto odbrane: Fakultet za menadžment Zaječar
Vreme odbrane: 09. 07. 2009. god. u 11.00 časova

Odbrana doktorske disertacije je javna!
 
29.06.2009. Obaveštenje za sve studente
Prijava ispita za septembarski ispitni rok je od 01.07.2009. do 17.07.2009. god.

Raspored ispita za školsku 2008/2009 godinu možete preuzeti ovde.
Rraspored je podložan promenama.
 
05.06.2009. Obaveštenje o odbrani magistarske teze
Dana 18.06.2009. god. Goran Glamočanin braniće magistarsku tezu pod nazivom ,,Uvođenje PDV-a u Bosni i Hercegovini i njegove prednosti u odnosu na porez na promet proizvoda i usluga u krajnjoj potrošnji“ Odbrana magistarskog rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12 časova.
 
01.06.2009. Obaveštenje o odbrani magistarske teze
Dana 10.06.2009. god. Mirjana Marinković braniće magistarski rad na temu: ,,KONTROLA KVALITETA RADA I ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE“
Odbrana magistarskog rada je javna, održaće se u biblioteci Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12 časova.
 
26.05.2009. DANI JAPANA U ZAJEČARU
Japanska ambasada u Republici Srbiji, u saradnji sa Društvom prijateljstva Srbija - Japan iz Zaječara i Narodnim muzejem "Zaječar", organizuje "Dane Japana" koji će se održati 29. i 30. maja 2009. godine u Zaječaru.
U petak, 29. maja u 13 časova na Fakultetu za menadžment Zaječar, Park šuma Kraljevica b.b. predavanje će održati Nj. E. g. Tošio Cunozaki, ambasador Japana, na temu "Tradicionalni Japanski sportovi i industrijski razvoj Japana"
Detaljan program preuzeti ovde
 
25.05.2009. Omaž profesoru Mići Jovanoviću u Udruženju književnika Srbije
U ponedeljak, 25. maja 2009, u večernjim časovima, u svečanom salonu Udruženja književnika Srbije, priređen je omaž prof. dr Mići Jovanoviću, rektoru Megatrend univerziteta, povodom njegovog prijema u članstvo Udruženja po pozivu.
O naučnom i književnom delu prof. Jovanovića, govorili su: prof. dr Zorica Tomić, prof. dr Milivoje Pavlović i Srba Ignjatović, predsednik Udruženja književnika Srbije. Odbrane odlomke iz Jovanovićevih knjiga čitala je dramska umetnica Adrijana Videnović.
U razgovoru je rečeno da je Jovanovićev duh stvaralački duh, nemiran, hrabar i vanredno radoznao, i da je čitavo njegovo delo – koje nije samo u knjigama – nastalo u napetosti između ljudske spontanosti i pobune protiv ograničenja socio-kulturne, ekonomske, političke i druge prirode. Ocenjivači su se složili da je Megatrend univerzitet najvažnije delo prof. dr Miće Jovanovića, a od 12 njegovih knjiga, posebno su analizirali beletrističke slojeve u delima „Interkulturni menadžment” i „Biznis kao umetnost življenja”.
 
21.05.2009. Obaveštenje o odbrani magistarske teze
Poslediplomac magistrant: Vitomir Jovanović
Naslov teme: Uticaj rizika likvidnosti banke na poslovanje, kapital i profit banke, uz primenu Zakona o bankama
Mesto odbrane: Fakultet za menadžment Zaječar
Vreme odbrane: 26.05.2009. u 12.00 časova

Odbrana magistarske teze je javna!
 
15.05.2009. PROF. DR MIĆA JOVANOVIĆ POČASNI GRAĐANIN OPŠTINE KNJAŽEVAC
REKTOR MEGATREND UNIVERZITETA PROF. DR MIĆA JOVANOVIĆ DOBITNIK JE NAJVEĆEG PRIZNANJA OPŠTINE KNJAŽEVAC "POČASNI GRAĐANIN". OVO VISOKO PRIZNANJE URUČENO JE NA SVEČANOJ SEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE POVODOM DANA OSLOBOĐENJA 15. MAJA 2009. GOD. ZA DOPRINOS U RAZVOJU OBRAZOVANJA I KULTURE.
 
13.05.2009. Učestvujte u radu studentskog časopisa "Megatrender"
Pozivamo sve zainteresovane studente koji imaju sklonosti ka pisanju i istraživanju da pomognu u kreiranju ovog časopisa. Sastanak će biti održan u biblioteci Fakulteta, u petak, 15. maja 2009. sa početkom u 12 časova.

Bliže informacije:
Aleksandra Cvetković, saradnik u nastavi
Vladan Milojević, predsednik Studentskog parlamenta 064/389-69-47
 
11.05.2009. Pravilnik o zvanjima
PRAVILNIK
o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača

Pravilnik možete preuzeti ovde (289kb)
 
08.05.2009. Rektor Mića Jovanović dobio visoko odlikovanje predsednika Republike Italije
Prof. dr Mića Jovanović, rektor Megatrend univerziteta, dobio je još jedno visoko priznanje. Na tradicionalnom naučnom skupu u Bariju – „Evropska nedelja“ – izaslanik predsednika Republike Italije Karlo Skilardi, uručio je prof. Jovanoviću visoko italijansko odlikovanje „Medalju predsednika Republike za izuzetan doprinos evropskim integracijama“, uz prisustvo velikog broja visokih italijanskih zvaničnika. U svom obraćanju auditorijumu, prof. Jovanović je istakao značaj ekonomske, kulturne i političke saradnje između dve zemlje, kao i to da je Italija višegodišnji najznačajniji ekonomski partner Srbije. Ovom značajnom događaju, zbog službene sprečenosti, nije prisustvovala i ambasadorka Srbije u Italiji, gospođa Sanda Ivić Rašković, ali je, elektronskom poštom, uputila najsrdačnije čestitke profesoru Mići Jovanoviću.
 
05.05.2009. Obaveštenje
Prijava ispita za junski ispitni rok je od 20.05. do 29.05.2009. god. Ispitni rok će se održati u prostorijama Fakulteta za menadžment u Zaječaru.
Raspored ispita možete preuzeti ovde.
 
24.04.2009. OBAVEŠTENJE SVIM STUDENTIMA
Prijava ispita za junski ispitni rok i overa letnjeg semestra biće od 20.05.2009. do 29.05.2009. god.
 
24.04.2009. OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI NISU UPISALI SEMESTAR
Podsećamo studente da je 16. februara počeo letnji semestar školske 2008/2009. godine i da su svi studenti bili u obavezi da upišu letnji semestar.

Međutim, utvrđeno je da jedan broj studenata nije izvršio svoju obavezu. Predavanja u letnjem semestru će se završiti 29.maja, a junski ispitni rok počinje 01. juna 2009. godine. Megatrend univerzitet je zato doneo odluku da se dozvoli studentima da najkasnije do 20. maja 2009. upišu tekući semestar i izvrše sve svoje finansijske obaveze prema Fakultetu, zaključno sa majem 2009.godine jer će se u protivnom smatrati da je student odustao od studiranja, budući da nije prisustvovao predavanjima u letnjem semestru, i neće mu se dozvoliti izlazak na ispite.

Prema statutu Megatrend univerziteta (član 125. stav 3), kao i u Pravilima studiranja na Megatrend univerzitetu (član 38. stav 3), status studenta prestaje ukoliko student ne upiše godinu, odnosno ne overi semestar.

Rukovodstvo Fakulteta
 
15.04.2009. Učešće na Sajmu obrazovanja u Nišu
Još jedna uspešna prezentacija Fakulteta za menadžment na Sajmu obrazovanja u Nišu.
Sajam je održan 13. I 14. aprila u Domu Vojske Srbije u Nišu. Na sajmu je uzelo učešće petnest fakuleta i visokih škola.
Galerija fotografija
 
11.04.2009. Učešće na Sajmu obrazovanja u Kragujevcu
Fakultet za menadžment je uzeo učešće na Sajmu obrazovanja u Kragujevcu, koji je održan 9. i 10. aprila 2009. godine.
Na veoma posećenom sajamu  održanom na Gradskom sajmištu u Kragujevcu, pored Fakulteta za menadžment učešće je uzelo još deset fakulteta i visokih škola.
Galerija fotografija
 
07.04.2009. Obaveštenje
Diplome svršenim studentima fakulteta za menadžment 6. aprila 2009. godine uručio je Prof. dr Vladan Kutlešić, prorektor Megatrend univerziteta.
Najbolji diplomac na Fakultetu za menadžmnet u 2008. godini je Aleksandra Kostić, koja je diplomirala na smeru: finansijski, bankarski i berzanski menadžment.
 
07.04.2009. Obaveštenje o odbrani magistarskog rada
Javna odbrana magistarske teze na temu: "ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENOG SISTEMA I UPRAVLJANJE U TRANZICIJI" kandidata Svetlane Vukajlović, koja je trebalo da se održi 09.04.2009.god. u amfiteatru Megatrend Univerziteta u Beogradu, sa početkom u 12 časova, zbog sprečenosti Komisije, odlaže se do daljnjeg. O danu i času odbrane, javnost će biti blagovremeno obaveštena.
 
02.04.2009. Obaveštenje o svečanoj dodeli diploma
U ponedeljak 6. aprila 2009. godine biće svečano dodeljene diplome svršenim studentima Fakulteta za menadžment.
Diplome će uručiti rektor Megatrend univerziteta prof. dr Mića Jovanović.
Tom prilikom biće i nagrađen najbolji diplomac knjigom i novčanom nagradom.
 
02.04.2009. Obaveštenje o odbrani magistarskog rada
Javna odbrana magistarske teze na temu: "ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENOG SISTEMA I UPRAVLJANJE U TRANZICIJI" kandidata Svetlane Vukajlović, koja je trebalo da se održi 03.04.2009.god. u amfiteatru Megatrend Univerziteta u Beogradu, sa početkom u 12 časova, zbog sprečenosti Komisije, odlaže se za 09.04.2009.godine. Mesto i vreme odbrane ostaju nepromenjeni.
 
26.03.2009. Obaveštenje
Prijava ispita za aprilski ispitni rok je od 30.03. do 02.04.2009. god. Ispitni rok će se održati u prostorijama Fakulteta za menadžment u Zaječaru.
Raspored ispita možete preuzeti ovde.
 
24.03.2009. Obaveštenje o odbrani magistarskog rada
Dana 03.04.2009 god. Svetlana Vukajlović braniće magistarski rad na temu: "ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENOG SISTEMA I UPRAVLJANJE U TRANZICIJI". Odbrana magistarskog rada je javna, održaće se u amfiteatru Megatrend Univerziteta u Beogradu, sa početkom u 12 časova.
 
24.03.2009. Sajmu obrazovanja "Moja karijera-Moj izbor"
Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo da prezentujete  Vas  fakultet na Sajmu obrazovanja "Moja karijera-Moj izbor"13. i 14. aprila u Nisu.
Detaljne informacije o Sajmu ovde ili preko sajta www.promedianis.org
 
23.03.2009. Ministarstvo nauke
Klasifikacija naučnih disciplina Ministarstva nauke detaljnije
 
23.03.2009. Poziv za seminar CRM
Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da će Tina Lee Odinsky-Zec sa Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta gostovati u Beogradu 31. marta 2009. godine i tom prilikom održati celodnevni seminar pod naslovom CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
Profesorka Tina Lee Odinsky-Zec ovom prilikom predstaviće poslovnu praksu gde je potrošač u centru poslovanja i identifikovaće prednosti i nedostatke, istoriju i budućnost, i žašto organizacije imaju prednost kada počnu sa ovakvim načinom poslovanja. Seminar daje sve alate koji su potrebni da se izgradi uspešan odnos sa potrošačima.
Profesorka Tina Lee Odinsky-Zec već 12 godina radi kao predavač preduzetništva i poboljšanja odnosa organizacija i potrošača. Ona je diplomirala na Rochester institutu tehnologije, i trenutno radi doktorat iz javnog preduzetništva. U svojoj karijeri je radila za marketinške kompanije Major League Baseball International, The US Open and the Ryder Cup.
Predavanje je namenjeno relationship menadžerima, marketing menadžerima, supervizorima, prodajnom osoblju, kao i svima onima koji žele proširiti svoja znanja iz ove oblasti.
Ako tragate za novim poslovnim mogućnostima i spremni ste da prihvatite i primenite nove ideje u svom odnosu sa potrošačima, pridružite nam se na interaktivnom seminaru Prof. Tine Lee Odinsky-Zec, koje će se održati u Hotelu Palas u Beogradu 31. marta 2009.
Obrazac za prijavu i detaljnije informacije možete preuzeti sa www.mate-bg.com
 
23.03.2009. Međunarodni naučni skup
Program skupa obuhvata mnoge tematske celine i celokupnu problematiku unapređenja kvaliteta i zaštite životne sredine. Naučni skup “GLOBALIZACIJA I ŽIVOTNA SREDINA” namenjen je svim stručnjacima u domenu zaštite životne sredine, istraživačima, ekonomistima, pravnicima, inženjerima, inspektorima i svima koji imaju odgovoran odnos prema očuvanju životne sredine. detaljnije
 
17.03.2009. Izveštaj sa kongresa YU INFO 2009
U periodu od 08.03.2009. do 11.03.2009. na Kopaoniku održana je jubilarna 15. međunarodna konferencija YU INFO u organizaciji Informacionog društva Srbije, koja je okupila stručnjake iz različitih oblasti informaciono komunikacionih tehnologija (ICT) iz zemlje i inostranstva. Član programskog odbora konferencije bio je prof. dr Branimir Đorđević, Megatrend Univerzitet Beograd, koji je za svoj dugogodišnji doprinos primio i prigodnu nagradu.
Svi naši predstavnici bili su autori radova koji su prezentovani na konferenciji u nekoliko sesija. Radovi:
 1. Doc. dr Bojan Đorđević, Internet i budućnost finansijskih tržišta
 2. Doc. dr Silvana Ilić, Softvrska rešenja u funkciji optimalnog upravljanja u lancu snabdevanja
 3. Mr Saša Ivanov, Primena Blumovog modela učenja na kreiranje kurseva sistema učenja na daljinu
 4. Doc. dr Slađana Perović, Međunarodni standardi elektronskog prikupljanja, obrade i distribucije računovodstvenih informacija.
Svi radovi objavljeni su u Zborniku radova u izdanju Informacionog društva Srbije (elektronsko izdanje), a štampan je i Zbornik apstrakta, čiji se primerci nalaze kod autora i u biblioteci Fakulteta.
Više informacija na www.e-drustvo.org
 
16.03.2009. Međunarodni naučno-stručni skup
Cenjene koleginice i kolege, zadovoljstvo nam je i čast da Vas pozovemo da učestvujete u radu Međunarodnog naučno-stručnog skupa MENADŽMENT, INOVACIJE I RAZVOJ sa tematskom konferencijom Ekologija, informatičke tehnologije, tehnički sistemi u zdravstvu koji će se održati 3. i 4. aprila 2009. god. u Vrnjačkoj Banji (hotel Breza). Nadamo se da ćete prema tematici skupa naći interesa da učestvujete kao autor rada (kategorija M-33), izlagač opreme/proizvoda, slušalac ili dr. Znamo da su ovi skupovi zgodna prilika za poslovnu aktivnost, upoznavanje i opušteno druženje! Srdačno Vas pozdravljamo!
NAPOMENA: Molimo Vas da u prijavi, kod stavke preduzeće, u produžetku naziva Vaše firme stavite oznaku E-09 koja se treba navesti i kao poziv na broj pri uplati kotizacije.
Menadžer tematske konferencije Mr Olga Gavrilov (063/15-68-275)
Prilog: Prijava za učešće na skupu (168kb)
 
11.03.2009. Prof. dr Džejn Paunković je boravila u Barseloni
Profesorka Fakulteta za menadžment dr Džejn Paunković, boravila je u Barseloni marta 2009, kao predavač na Master studijama - Erasmus Mundus Master: Phoenix EM, DYNAMICS OF HEALTH AND WELFARE http://mundushealthwelfare.ehess.fr/, koji sprovodi konzorcijum sačinjen Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS)  Pariz, University of Evora (Portugal), the University of Linköping (Švedska ) i Autonomous University in Barcelona (Španija). Profesorka Paunković je održala dva seminara koji spadaju u obaveznu nastavu sa temama: ”Organizational Change Management and Ethics in Health Informatics” i “NEW TECHNOLOGY IN HELATH CARE AND MEDICINE IS IT WORTH?“
 
10.03.2009. Stipendirano stručno usavršavanje u Italiji
NAZIV KURSA: Stručno usavršavanje za tehničke i rukovodeće kadrove
ORGANIZATOR: CFI (Consorzio per la Formazione Internazionale) Rim
MESTO: Italija (Rim i drugi gradovi)
TRAJANJE: od 27. aprila do 3. jula 2009.

DODATNE INFORMACIJE: www.cfiroma.org
Preuzmite sledeće dokumente:
- Tabela CFI 2009 (59kb)
- Formula Ambasada (103kb)
- CFI application (105kb)
 
06.03.2009. Pripremna nastava
Fakultet za menadžment Zaječar organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita iz predmeta: Matematika, Informatika, Ekonomika poslovanja, Sociologija. (na prijemnom ispitu se polažu dva predmeta po izboru) Pripremna nastava je BESPLATNA i održava se u amfiteatru Fakulteta za menadžment u sledećim terminima:
- INFORMATIKA 14. mart od 11.00 - 13.00
- EKONOMIKA POSLOVANJA 21. mart od 11.00 - 13.00
- MATEMATIKA 28. mart od 11.00 - 13.00
- SOCIOLOGIJA 4. april od 11.00 - 13.00
Pripremnu nastavu obavljaju profesori Megatrend univerziteta.
Sve informacije na telefone: 019/430-800 i 430-801
 
06.03.2009. Obaveštenje o odbrani magistarskog rada
Dana 20.03.2009. god. Sonja Ristić braniće magistarski rad na temu: ,,INTELEKTUALNI KAPITAL U FUNKCIJI RAZVOJA ORGANIZACIJE“. Odbrana magistarskog rada je javna,održaće se u amfiteatru Fakulteta za menadžment u Zaječaru, sa početkom u 12 časova.
 
23.02.2009. Obaveštenje
Prijava ispita za martovski ispitni rok je od 23. do 25.12.2009. god. Ispitni rok će se održati u prostorijama Fakulteta za menadžment u Zaječaru.
Raspored ispita možete preuzeti ovde.
 
13.02.2009. Obaveštenje
Predavanja za studente Fakulteta za menadžment počinu u utorak 17.02.2009. godine po utvrđenom rasporedu za sve godine studija.
 
12.02.2009. Prof. dr Mića Jovanović izabran za eksperta pri Evropskom parlamentu u Briselu
Prof. dr Mića Jovanović, profesor na Fakultetu za menadžment, rektor Megatrend univerziteta izabran je u Briselu za eksperta Društveno - ekonomskog komiteta Evropskog parlamenta. Istovremeno je postavljen i za predsednika nevladine organizacije "Evropski forum".
 
11.02.2009. Najuspešniji pronalazači u Srbiji 2009
Obaveštavamo Vas da je i ove godine Zadužbina Andrejević otvorila konkurs za objavljivanje biografija sa opisom pronalazačkih i inovatorskih dela u ediciji "Najuspešniji pronalazači u Srbiji 2009".
Detaljno uputstvo (kriterijumi i pravila) o konkursu, kao i prijavu za konkurs možete pronaći i na web sajtu Zadužbine Andrejević: www.zandrejevic.rs, u okviru linka u desnom uglu sajta, pod nazivom Pronalazači.
 
03.02.2009. Tempus IV
Poziv za Tempus projekte, detaljnije
 
29.01.2009. XIII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta
Simpozijum će biti održan na Zlatiboru od 06. do 08. juna 2009. godine, pod nazivom "PROJEKTNI MENADŽMENT- VIZIJA I STRATEŠKI CILJEVI".
Poziv za prijavu učešća ovde i uputstvo za pripremu radova ovde.
 
26.01.2009. Euroquality Group
09. februara bice odrzan jednodnevni kurs za primenu standarda serije ISO 9000, sa posebnim akcentom na novom standardu ISO 9001:2008. Pogledajte prospekt u prilogu ili Web ovde.
Kako primeniti ISO 9000 standarde.
 
26.01.2009. Obaveštenje o odbrani magistarske teze
Kandidat Paunović Milica dana 03.02.2009. god. braniće magistarsku tezu pod nazivom ,,Radna motivacija kao deo procesa menadžmenta” na Fakultetu za menadžment u Zaječaru sa početkom u 12.00 časova.
 
26.01.2009. Obaveštenje o odbrani magistarske teze
Kandidat Stevanović Mirjana dana 31.01.2009. god. braniće magistarsku tezu pod nazivom ,,Istraživanje uticajnih parametara na efektivnost biznis plana” na Fakultetu za menadžment u Zaječaru sa početkom u 14.00 časova.
 
26.01.2009. Obaveštenje o odbrani magistarske teze
Kandidat Gajić Aleksandar dana 31.01.2009. god. braniće magistarsku tezu pod nazivom ,,Preduzetništvo i lokalni/regionalni razvoj” na Fakultetu za menadžment u Zaječaru sa početkom u 12.00 časova.
 
22.01.2009. VAŽNO OBAVEŠTENJE!!!
Ispit iz predmeta PRAVO I REGULATIVA EU biće održan 13.02.2009. god. u 9 časova.
Raspored ispita možete preuzeti ovde
 
14.01.2009. VAŽNO OBAVEŠTENJE!!!
Ispit iz predmeta PREDUZETNIŠTVO biće održan 15.01.2009. god. u 9 časova.
Raspored ispita možete preuzeti ovde
 
14.01.2009. VAŽNO OBAVEŠTENJE!!!
Ispit iz predmeta EKONOMIJA SPOLJNE TRGOVINE i iz predmeta MONETARNE I JAVNE FINANSIJE biće održan 16.01.2009. god. u 9 časova.
Raspored ispita možete preuzeti ovde
 
14.01.2009. VAŽNO OBAVEŠTENJE!!!
Ispit iz predmeta PRAVO I REGULATIVA EU se odlaže.O terminu nadoknade bićete naknadno obavešteni.
 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved