Srpski Engish
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Prof. dr Silvana Ilić, vanredni profesor Prof. dr Silvana Ilić
 
 
e-mail: silvana.ilic@fmz.edu.rs
   
konsultacije: utorakom od 13 do 15h
 
Predmeti: Osnovne akademske studije:
- Ekonomija
- Ekonomika poslovanja
- Finansijski menadžment
- Finansiranje investicija
   
Biografija: Silvana Ilić, rodjena  17.01.1967. god. u Zaječaru. Srednju školu završila  u Zaječaru  – smer ekonomski tehničar. Nakon završene II godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu, upisala se na Višu školu za menadžment u Zaječaru (uz priznavanje 90% ispita). Po završetku Više škole za menadžment 1998, upisala Fakultet za menadžment u Zaječaru  i isti završila 2000.god. na smeru opšti menadžment.

Dr Silvana Ilić autor je  nekoliko naučnih i stručnih radova iz oblasti investicija i privatizacije.
   
Radno iskustvo:
2008. Ima izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast – Ekonomske nauke na Fakultetu za menadžment u Zaječaru. Zaposlena u stalni radni odnos na Fakultetu za menadžment u Zaječaru.
2008. Odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom UTICAJ STRANIH INVESTICIJA NA PRIVREDNI RAZVOJ SRBIJE SA KONKRETNIM MERAMA U USLOVIMA TRANZICIJE.
2007. Ima izbor u zvanje predavača za predmet Finansijski menadžment
2003. Radi kao predavač na Višoj školi za menadžment u Zaječaru za predmete  Ekonomika poslovanja i  Upravljanje proizvodnjom.
2003. Magistrirala  na Fakultetu za menadžment u Zaječaru na temu «Primena savremenih tehnologija u zemljama u tranziciji «.
2001. Radi na Fakultetu za menadžment kao asistent-pripravnik za predmete Ekonomika poslovanja i Tržišna ekonomija.
   
Spisak objavljenih knjiga, udžbenika i monografija:
 1. Ilić, Silvana,.“Finansijski menadžment“, Megatrend univerzitet Beograd, Fakultet za menadžment Zaječar, 2014, ISBN 978-86-7747-517-8
 2. Živković.M.,Ilić.S.,Bevanda.V.,”Ekonomika poslovanja”,Megatrend univerzitet Beograd,2014, ISBN 978-86-7747-511-6
 3. Ilić S. Pašić V. Finansiranje investicija (autorizovana predavanja), Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend univerzitet Beograd, 2010.
 4. Ilić S. Ekonomika poslovanja - praktikum, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend univerzitet Beograd, 2009.
 5. Bogdanović,D.,Ilić, S., Upravljanje proizvodnjom, Fakultet za menadžment Zaječar, Megatrend univerzitet primenjenih nauka Beograd, 2006.
 6. Stojanović D., Ilić, S., Operativni (proizvodni) menadžment – odabrana poglavlja (skripta), Fakultet za menadžment Zaječar (2004), tiraž 800
 7. Ilić, S., Ekonomika poslovanja – praktikum, Fakultet za menadžment Zaječar (2004), Kairos,Zaječar; 112 str., tabele;24 cm, tiraž 800, bibliografija: str. 104, ISBN 86-84763-00-9
 8. Živković.M,. Dragićević,. T, Ilić, S,. Praktikum-Ekonomika poslovanja, Megatrend univerzitet primenjenih nauka Beograd, Beograd (2003), 126 str., tabele; 24 cm., tiraž 500, bibliografija: str.125-126, ISBN 86-7747-127-8
 9. Pavlović, N., Ilić, S., Praktikum iz ekonomike poslovanja, Fakultet za menadžment Zaječar (2003) , 112 str., tabele; 24 cm, tiraž 500
   
Spisak naučnih i stručnih radova:

Objavljeni naučni i stručni radovi:

 1. Radović.T, Ilić.S, Cvetković.A, Investiranje u energetski sektorbRepublike Srbije i usklađivanje sa zakonskom regulativom EU, časopis Energija, br 1-2, mart 2015,UDC 620.9, ISSN br. 0354-8651, str 173-177
 2. Ilić.S, Stevanović.M, Branković.B, Nešić.N, Obnovljivi izvori energije kao potencijalna oblast za ulaganje po modelu JPP u Republici Srbiji, časopis Energija, br 3-4, mart 2015,UDC 620.9, ISSN br. 0354-8651, str 176-180
 3. Ilić.S, Matić.B,Bogojević.D, Evropska investiciona banka i finansiranje infrastrukture u Republici Srbiji, časopis Energija, br 3-4, mart 2015,UDC 620.9, ISSN br. 0354-8651, str 297-301
 4. Ilić.S,Đorđević.B, Koncesije kao oblik investiranja u energetski sektor Srbije, časopis Energija, br 3-4, mart 2015,UDC 620.9, ISSN br. 0354-8651, str 301-307
 5. Matic.B,Ilic.S,Vukadinovic.V., Compliance of Serbian Railways Regulations for Performance of Duties in Public Transportation with European Union Regulations, Ekonomika, Vol 60, Issue 4, pp 263-271, 2014 ,Working Paper Series
 6. Ilić.S, Stevanović.M., Javno-privatno partnerstvo i infrastrukturni projekti u Republici Srbiji, International Conference Power plants 2014, 28-31october 2014, Zlatibor, Serbia, pp.38, ISBN 978-86-7877-024-1
 7. Matić B. (Belgrade – Serbia), Ilić S. (Zaječar – Serbia), Bojović P. (Belgrade – Serbia KOMPARATIVNE EKONOMSKE MOGUĆNOSTI INVESTIRANJA U FINANSIJSKI SEKTOR, SAOBRAĆAJ, INDUSTRIJU, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO, 4th International Conference²Economics and Management-Based on New Technologies² EMoNT 2014,12-15 June 2014, Vrnjačka Banja, Serbia
 8. Miletic.D,Ilic.S,Stevanovic.M.,”The importance of a public-private partnership for transition countries”, XIV INTERNATIONAL SYMPOSIUM, 2014, SYMORG, Zlatibor, jun, 2014
 9. Srdjan Zikic, Silvana Ilic, Aleksandra Cvetkovic:The role of management in designing organizational structure at the example of company “Metalac”, International May Conference on Strategic Management - IMKSM2014, 2014, Bor, Serbia,  p.966-975. ISBN: 978-86-6305-019-8
 10. Silvana Ilić, Srđan Žikić, Aleksandra Cvetković: Management of public – private partnerships in Serbia. International May Conference on Strategic Management - IMKSM2014, 2014, Bor, Serbia,  p.920-929. ISBN: 978-86-6305-019-8
 11. Silvana Ilić, Srđan Žikić, Aleksandra Cvetković: Lease quality support Serbain economy. Management of public – private partnerships in Serbia. International May Conference on Strategic Management - IMKSM2014, 2014, Bor, Serbia,  p.911-920. ISBN: 978-86-6305-019-8
 12. Matic.B,Ilic.S., The role of railway infrastructure management in globalization of transporting markets, Ekonomika, vol. 60, issue 3, pp 183-194, 2014
 13. S.Ilić,V.Pašić, Obnovljivi izvori energije kao potencijalna oblast za ulaganje po modelu Javno privatno partnerstvo u Republici Srbiji, str.213-218, časopis Energija, broj 1-2/godina XV/mart 2013,Savez energetičara Beograd, 2013,ISSN br.0354-8651, UDC 620.9
 14. Ilić S., Stanujkić D., Ivanov S., Stevanović M.: Agricultural policy as a factor of stimulating investment; ISNRM 2013, Zajecar, Serbia, in Proceedings, ISBN 978-86-7747-486-7, p. 163 - 167.
 15. Silvana Ilić, Milan Uruković, Aleksandra Milovanovic, Marija Stevanović: Investment value of grape vine growth and wine production in Serbia ISNRM 2013, Zajecar, Serbia, in Proceedings, ISBN 978-86-7747-486-7, p. 157-163.
 16. Silvana Ilić, Dalibor Miletić, Vesna Pašić: Uloga finansijskih institucija u izgradnji koridora X, str.110-114, XVI Internacionalni simpozijum iz projektnog menadzmenta: U susret ekonomiji znanja - Upravljanje projektima znanja, YUPMA 2012, 18-20.05.2012.. Zlatibor, 2012. ISBN 978-86-86385-09-3
 17. Silvana Ilić, Dalibor Miletić, Marija Stevanović, „Mineral waters as a potential export of Serbia“, str.267, 2th  International Symposium on Natural Resources Management, Faculty of Management Zajecar, 24-25.may,2012, Serbia
 18. Silvana Ilić, Milorad Šakan, „European Union and financing of project infective medical waste management in the republic of Serbia, str. 397, 2th  International Symposium on Natural Resources Management, Faculty of Management Zajecar, 24-25.may,2012, Serbia
 19. Vesna Pašić, Maja Andrijašević, Silvana Ilić , MODELI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA I AGENCIJSKA TEORIJA, str. 934-942,VIII Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Tehnički fakultet Bor, Bor, 25-27 maj 2012 ISBN 978-86-80987-96-5
 20. Silvana Ilić,Vesna Pašić „Efekti  implementacije poreza na dodatu vrednost“, str. 110-120, , Racunovodstvo I menadzment – RiM, 13 Medjunarodena znanstvena I strucna konferencija, Zbornik radova, Svezak II.-strucni radovi, Zagreb, 2012. God
 21. Miletić,D.,Ilić,S.,Stevanović,M.,:Grow and Development of the Small and Medium Enterprises in the function of the Economic Recovery of Serbia“, ICEIRD 2012, regional Development for Unleashing Growth throughout Southeastern Europe, Sofia, Bulgaria, june, 2012, str,79
 22. Silvana Ilić, Dalibor Miletić, Marija Stevanović, Zdravstveni turizam Zapadne Srbije: stanje i perspektive, Tematski zbornik, Turizam i ruralni razvoj-savremene tendencije, problemi i mogućnosti razvoja, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Trebinje, oktobar 2011. godine
 23. Karanović,N.,Manić,S., Ilić, S., „Značaj upravljanja medicinskim otpadom u zaštiti zdravlja ljudi i životne sredine“, Društvo ekonomista, časopis "Ekonomika" Niš, vol.57, broj 3, str.105-113, 2011.
 24. Ilić, S., Plavšić, A, Mogućnosti Srbije kao offshore područja ,Zbornik radova, 12. međunarodna znanstvena i stručna konferencija, Zagreb – Split 2011. str. 143-152. ISBN 978-9537828-00-4
 25. Silvana Ilić, Vesna Pašić(2011) „Perspektiva javno privatnog partnerstva u Srbiji“ SPIN 2011, Operacioni mendžment u funkciji održivog ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011-VIII Skup privrednika i naučnika Srbije, Zlatibor 01-02, novembar str.505-511
 26. S. Ilic, D. Miletic, A. Vorina, " Word economic crisis as a generator of Serbian economy crisis",  International Scientific Conference „Serbia facing the challenges of globalization and sustainable development“, Megatrend univerzitet Beograd, 25.11. 2011, 45-53 str.
 27. Ilić Silvana, Miletić Dalibor, Šakan Milorad „Značaj međunarodnih finansijskih institucija u finansiranju investicionih projakata u Srbiji“, Zbornik radova, XV internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta, Yupma, Zlatibor, juni, 2011, ISBN 978-86-86385-08-6
 28. Šakan Milorad, Ilić Silvana „Finansiranje investicija u zdravstvo Republike  Srbije“, Zbornik radova, XV internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta, Yupma, Zlatibor, juni, 2011, ISBN 978-86-86385-08-6
 29. Silvana Ilić, Petar Veselinović, Dalibor Miletić, "Efekti implementacije poreza na dodatu vrednost", VII majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Univerzitet Beograd, Tehnički fakultet Bor, maj 2011, Zbornik izvoda radova, str. 180
 30. Dalibor Miletić, Silvana Ilić, Anđelija Plavšić, Analiza stanja i perspektive mineralnih voda u Srbiji", Prvi simpozijum o upravljanju prirodnim resursima, Megatrend Univerzitet Beograd, Fakultet za menadžment Zaječar, maj 2011, Zbornik radova, str. 281
 31. Silvana Ilić, Milorad Šakan, "Intergrisano upravljanje medicinskim otpadom u Srbiji", Prvi simpozijum o upravljanju prirodnim resursima, Megatrend Univerzitet Beograd, Fakultet za menadžment Zaječar, maj 2011, Zbornik radova, str. 391
 32. S.Ilic,Sakan, M. "Competitiveness of serbian economy in the region and its prosperity", International Conference for entrepreneurship, innovation and regional development 2011, Maj, Ohrid, Macedonia.
 33. Mihajlovic.D, Ilic S.,Plavsic A."Managing the Economic Development and Eco-Manangement". In: (Proceedings Paper) 11TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE (SGEM 2011), VOL III, (2011), vol. br. , str. 1113-1120
 34. S. Ilić, M. Paunović, A. Plavšić, M. Šakan, The economic crisis unemployment trends in the Republic of Serbia in the period 2007-2011, The first International conference, Employment, Education and Entrepreneurship, Volume 3, Entrepreneurship, Part one, Entrepreneurship in social and economic development – policy developments, 12-14 December, 2012, Belgrade Serbia, Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, pg 155-172, ISBN 978-86-6069-082-3, UDC331.56(497.11) „2007/2011“, 381.124.4(497.11) „2007/2011“ JEL:J11, E24
 35. Silvana Ilić, Vesna Pašić, Dalibor Miletić „The significance of foreign investments for the revival of the Serbian economy“, 7th International Scientific Conference “Forces driving the revival of the companies and economy”, Megatrend Univerzitet, Beograd, decembar 2010. godine.
 36. Silvana Ilić, Dalibor Miletić "Strateški izazov pred ekonomijom Srbije - povećanje konkurentnosti i izvoza", Zbirka radova, Naučno društvo ekonomista Srbije i Ekonomski fakultet u Beogradu, Kragujevac 30. septembar 2010. god.
 37. Silvana ilić, Vesna Pašić "Poreski raj - savremeni trend u međunarodnom poslovanju, zbornik izvoda radova MAJSKA KONFERENCIJA O STRATEGIJSKOM MENADŽMENTU, Kladovo 30. maj - 01. jun 2010. god., str.107
 38. Silvana Ilić, Nevena Karanović, "Društveno odgovorno ponašanje multinacionalnih kompanija"zbornik radova: 2 Međunarodna poslovna konferencija POSLOVNE STRATEGIJE IN IZZIVI SODOBNEGA SVETA, Celje, 20 maj, 2010. god., str. 427-433, ISBN: 978-961-6542-29-6
 39. Ilić, S., Pašić, V., The International Monetary Fund and the economic stability in Serbia, Zbornik radova,National Conference with International Participation,Challenges for Science and Research in the Crisis Era, Sibiu, Alma Mater University, Sibiu, 25 – 27 mart, 2010., ISSN 2067-1423
 40. Silvana Ilić, Marija Stevanović, Energetska politika u funkciji privrednog razvoja Srbije  II deo, Industrija, broj 25, Indmedia Beograd, mart, 2010. str. 8
 41. Silvana Ilić, Marija Stevanović, Energetska politika u funkciji privrednog razvoja Srbije I deo, Industrija, broj 24, Indmedia Beograd, januar, 2010, str.30-31
 42. Mihajlović, D., Ilić, S., Plavšić, A.. "Managing human and financial resources in companies", Prague Development Center (PRADEC) PIEB Research Support Project, PRADEC Academic Publishing, VOLUME 7. 2010
 43. Silvana Ilić, Dalibor Miletić, Analiza uticajnih faktora na likvidnost preduzeća u uslovima svetske ekonomske krize-VII međunarodni naučni skup, Megatrend, Beograd, 27.11.2009.
 44. Ilić S, Miletic D.: "Iskustva zemalja u tranziciji u privlačenju stranih investicija i efekti na privredni razvoj", Naučni skup sa međunarodnim učešćem Inostrani kapital kao faktor razvoja zemalja u tranziciji, Zbornik radova, Ekonomski fakultet Kragujevac, Kragujevac, novembar, 2009.
 45. S. Ilić, V. Pašić Uticaj svetske ekonomske krize na privredni razvoj Srbije, VII Skup privrednika i naučnika, Zborinik radova, Beograd, SPIN 09
 46. Ilić,S.,Miletić.D "Konkurentnost - ključni izazov za srpsku privredu", Savetovanje Ekonomsko - finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom, Naučno društvo ekonomista Ekonomski fakultet Beograd, Ekonomski fakultet Kragujevac, oktobar 2009
 47. Ilić.S., Šakan, M.:International business activities, globalisation and transition,časopis Ekonomika, Društvo ekonomista "Ekonomika" Niš, broj 3-4, Niš, 2009
 48. Ilić,S.,Šakan, M.:Ekonomski aspekti primene koncesija na privredni razvoj, časopis Poslovna politika, maj/jun 2009, Beograd, 2009
 49. Ilić.S., Miletić.D., „ Regionalni razvoj zemalja zapadnog Balkana u uslovima svetske ekonomske krize“, XVI Naučni skup, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, Ekonomski fakultet Niš, zbornik radova, Niš, jun, 2009.
 50. Ilić, S., Pašić, V.: "Upravljanje projektim rizicima", XIII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta, YUPMA, Zlatibor, jun 2009.
 51. Ilić.S., Branković.B.,Stevanović.M., „Efekti stranih ulaganja i privredni razvoj Srbije“, časopis Ekonomika, br 1-2, Društvo ekonomista „Ekonomika“ Niš, I-IV 2009.
 52. Ilić.S.,Stevanović.M., "Analiza rizika stranih ulaganja u privredni razvoj Srbije“, Naučni skup, Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije u 2009. godini, Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu i Savez Ekonomista Srbije,  april, 2009.
 53. Ilić.S, Stojanović.S., „Softverska rešenja u funkciji optimalnog upravljanja u lancu snabdevanja“, YU INFO, mart, Kopaonik, 2009.
 54. Ilić, S., Ekomenadžment i održivi razvoj, Tehnički fakultet Bor, III simpozijum Reciklažne tehnologije i održivi razvoj (sa međunarodnim učešćem), str., Sokobanja, oktobar, 2008
 55. Bogdanović,D, Ilić, S. Stanujkić,D.: Upravljanje projektom tunelogradnje, XII internacionalni simpozijum iz projektnog menađžmenta, YUPMA, zbornik radova, Zlatibor, maj, 2008
 56. Ilić,S, Mihajlović,D, Bogdanović, D.: Međunarodno finansiranje infrastrukturnih i investicionih projekata u Srbiji, XII internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta, Yupma, zbornik radova, Zlatibor, maj, 2008
 57. Ilić, S., Bogdanović,D.: Privatizacija i restruktuiranje energetskog sektora u Srbiji, Međunarodni simpozijum o energetici, zbornik radova, Zlatibor, mart, 2008
 58. Ilic, S.: Investiciona klima – faktor konkurentnosti srpske privrede, Međunarodni naučni skup u Beogradu, Megatrend univerzitet Beograd, zbornik radova, str.275, Beograd, novembar, 2007
 59. Ilic,S.,Mihajlovic.D.: Ekomenadžment u funkciji privrednog razvoja, Tehnički fakultet Bor, II simpozijum Reciklažne tehnologije i održivi razvoj (sa međunarodnim učešćem), str. 514, Sokobanja, oktobar, 2007
 60. Bogdanovic.D., Ilic.S., Stanujkic.D.: Upravljanje modelom restruktuiranja i privatizacije JP PEU-Resavica, XI internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta, zbornik radova, str. 354, Zlatibor, jun, 2007
 61. Ilic.S., Bogdanovic.D.: Upravljanje programom privatizacije i restruktuiranja preduzeca u Srbiji, XI internacionalni simpozijum iz projektnog menadzmenta, zbornik radova, str. 369, Zlatibor, jun, 2007
 62. Ilic,S.: Strana ulaganja i privredni oporavak Srbije – analiza stanja i perspektive, Ekonomski fakultet Kragujevac i Savez ekonomista Srbije, Naucni skup, Kragujevac, februar, 2007
 63. Ilic,S.: Investicioni fondovi u funkciji uvecanja profita i poboljsanja poslovnih performansi preduzeca, Međunarodni naučni skup u Beogradu, Megatrend univerzitet Beograd, zbornik radova, str.263, Beograd, decembar, 2006
 64. Bogdanovic, D.,Ilic, S,.Stojkovic, Z,. Upravljanje projektom u rudarskom preduzecu, X internacionalni simpozijum iz project management-a, Projektno upravljanje organizacijama, YUPMA, Zlatibor, maj, 2006
 65. Ilic,S,. Bogdanovic, D.: Najefikasniji oblici finansiranja investicionih projekata u Srbiji, X internacionalni simpozijum iz project management-a, Projektno upravljanje organizacijama, YUPMA, Zlatibor, maj, 2006
 66. Ilić,S,. Tehnologija i konkurentska prednost, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Novi Sad, časopis Agroekonomika, br.34-35, 2005-2006, YUISSN: 0350-5928  UDC:330.342-631
 67. Veljković, D., Ilić, S., Analiza konkurentnosti privrede Zaječarskog i Borskog okruga, Međunarodni naučni skup u Beogradu, Megatrend univerzitet primenjenih nauka Beograd, zbornik radova, str. 205, Beograd, decembar 2005
 68. Ilić,S, Mihajlović, D., Novi međunarodni ekonomski poredak i tranzicija, Časopis Poslovna politika, Beograd, novembar, 2005, YUISSN 0350-2236  UDC:33
 69. Ilić, S,. Mala preduzeća u Srbiji – mogućnosti i ograničenja, časopis Megatrender, br.5, Fakultet za menadžment Zaječar, 2004
 70. Ilić, S., Tehnologija-faktor konkurentske prednosti, časopis Poslovna politika, Beograd,novembar 2004, YUISSN 0350-2236  UDC:33
 71. Ilić, S., Poslovanje preduzeća u savremenim uslovima, časopis Megatrender, br.2, Fakultet za menadžment Zaječar, 2004
 72. Ilić, S,. Ulaganje stranog kapitala u zemljama u tranziciji posredstvom stranih direktnih investicija, časopis Poslovna poltika, Beograd, februar 2004, YUISSN 0350-2236  UDC:33
 73. Ilić S,. Inostrani kapital u zemljama u tranziciji s posebnim osvrtom na Srbiju i Crnu Goru, Međunarodni naučni skup u Beogradu, Megatrend univerzitet primenjenih nauka Beograd, zbornik radova, str.437, Beograd novembar, 2003
 74. Ilić, S,. Tehnologija i tehnološke promene u strategiji poslovanja mlekare IMPAZ Zaječar – stručni rad , časopis Mlekarstvo, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd - Zemun,  br. 17 maj 2003., YUISSN:1451-1541  UDC:637.1

Studije i projekti:

 1. Institut za javno zdravlje Srbije ,,Dr Milan Jovanović Batut” i PTM Šabac, „Praćenje procesa upravljanja infektivnim medicinskim otpadom u mreži državnih zdravstvenih ustanova u Srbiji tokom 2009. godine”, projekat Ministarstva zdravlja RS, finansiran od strane Češke vlade,Beograd, 2010.god
   
 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved