Srpski Engish
Univerzitet "Džon Nezbit" Fakultet za menadžment Zaječar
Fakultet za menadžment Zaječar
  Srbija, 19000 Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, tel/fax +381 19 430 800, info@fmz.edu.rs
   
 
 VestiECDL 
Violeta Jovanović, asistent Violeta Jovanović

 
e-mail: violeta.jovanovic@fmz.edu.rs
   
konsultacije: četvrtkom od 10 do 12h
 
Predmeti:
Osnovne akademske studije:
- Ekonomika poslovanja
- Organizacija i upravljanje preduzećem
- Finansiranje investicija
   
Biografija: Rođena je 22. 08. 1981. godine u Zaječaru.
Završila 2000. godine Tehničku školu u Boru, smer hemijsko-tehnološki tehničar.
Diplomirala 2007. godine na Tehničkom fakultetu u Boru, smer industrijski menadžment.
   
Radno iskustvo:
2008. Saradnik u nastavi na Fakultetu za menadžment u Zaječaru.
   
Spisak naučnih i stručnih radova Radovi saopšteni na naučnim i stručnim skupovima:
  1. Mogućnosti upravljanja otpadom na teritoriji opštine Boljevac / Štrbac N., Živković D., Jovanović V. u: Zbornik radova / Naučno-stručni skup “Menadžment, inovacije i razvoj”, Vrnjačka Banja, 2008.
  2. Riznić D., Jovanović V., Uloga marketinga u savremenoj proizvodnji, Zbornik radova: Energetske tehnologije – 2009, Međunarodni naučno – stručni skup, Vrnjačka banja, 2009.
  3. Jovanović V., Upravljanje zalihama kao uslov kontinualnosti proizvodnog procesa, Zbornik radova: XXXVI Simpozijum o operacionim istraživanjima, Matematički institut SANU – Beograd, Ivanjica, 2009.
  4. Jovanović V., Štrbac N., Čistija proizvodnja – put ka održivom razvoju, Zbornik radova, IV Simpozijum „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“, TF Bor, Kladovo, novembar 2009.
  5. Marić M., Jovanović V., Uloga i značaj primene standarda ISO 14000 u proizvodnim preduzećima, Zbornik radova, IV Simpozijum „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“, TF Bor, Kladovo, novembar 2009.
  6. Jovanović R., Jovanović V., Značaj procesa planiranja u aktivnostima upravljanja proizvodnjom, Zbornik radova, VII Skup privrednika i naučnika, SPIN09, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, novembar 2009.
  7. Jovanović V., Marić M., Upravljanje proizvodnjom pomoću računara, Zbornik radova, VII Skup privrednika i naučnika, SPIN09, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, novembar 2009.
  8. Biljana Ilić, Gabrijela Popović, Violeta Jovanović, Planiranje realizacije i upravljanje troškovima projekta, Projektni menadžment u Srbiji – uspesi i mogućnost, XV internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta – YUPMA 2011, Zlatibor, 10-12. juni 2011, YUPMA – Udruženje za upravljanje projektima, Beograd, 2011, ISBN 978-86-86385-08-6, str. 130-134.
   
 
   
Copyright © 2005-2015, FMZ, all rights reserved